Publiceringsdatum: 7 maj 2018

Senast uppdaterad: måndag 11 juni, 16.16

Är du hästägare eller har du en djurbesättning?

Fotografi, hästar som står tätt tillsammans

Då kan det var bra för dig att veta att det kommer att genomföras flygningar på låg höjd över länet. Flygningarna genomförs av Sveriges geologiska undersökning, SGU, och Wermlandsflyg för att kartlägga berggrunden.

​Flygningarna startar den 14 maj och pågår i ungefär tre månader. Det kommer information via dagstidningarna i anslutning till undersökningarnas början.

Området som kommer att beröras kan du se i en karta på SGU:s webbplatslänk till annan webbplats.

Kontakt

Henrik Johansson

Sveriges geologiska undersökning

Telefon 018-17 92 66

Stefan Mörck

Wermlandsflyg