Kontakta oss

Illustration, pratbubblor

Om du vill komma i kontakt med oss är du välkommen att ringa, mejla eller skicka brev. Du kan också besöka oss längst ner på Stortorget i Örebro.

Ring växeln

010-224 80 00

Växeln har öppet måndag–fredag, kl. 8–16.30

Skicka e-post

orebro@lansstyrelsen.se

Besök oss

Du hittar oss längst ner på Stortorget i Örebro, i hörnet mot Trädgårdsgatan. Adressen är Stortorget 22. Receptionen är öppen vardagar 8-16. Stängt för lunch 12-13.

Vi har ändrade öppettider i receptionen vissa datum under 2022 och 2023:

 • Fredagen den 4 november 2022, 8–12 (dagen innan alla helgons dag)
 • Fredagen den 23 december 2022, 8–12 (dagen innan julafton)
 • Torsdagen den 5 januari 2023, 8–12 (trettondagsafton)
 • Torsdagen den 6 april 2023, 8–12 (skärtorsdag)
 • Fredagen den 19 maj 2023 , 8–12 (dagen efter Kristi himmelsfärd)
 • Torsdag den 22 juni 2023, 8–12 (dagen innan midsommarafton)
 • Fredagen den 2 november 2023, 8–12 (dagen före Alla helgons dag)
 • Fredagen den 22 december 2023, 8–12 (dagen innan julhelgen)

Skicka brev till adressen:

Länsstyrelsen i Örebro län
701 86 Örebro

Ange gärna ärendenummer om ett sådant finns och/eller vem hos oss brevet ska till.

Skickar paket till adressen:

Länsstyrelsen i Örebro län
Stortorget 22
702 11 Örebro

För större leveranser och gods är adressen:

Länsstyrelsen i Örebro län
Nygatan 33
702 11 Örebro

Skicka fax till oss på nummer:

010-224 81 31  

Skicka e-faktura till Länsstyrelsen i Örebro län

Alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med e-faktura, pdf-fakturor accepteras inte.

Vi använder Statens servicecenters e-handelstjänst i Visma Proceedo med systemleverantör Visma Commerce. I första hand önskar vi att elektroniska fakturor skickas via PEPPOL men det finns fler alternativ att skicka Svefakturor/E-faktura till oss.

Följande gäller när du fakturerar oss:

 • Referens ska alltid anges på fakturan (fullständigt för- och efternamn på beställaren).
 • 30 dagars förfallotid tillämpas.
 • Fakturerings- eller expeditionsavgifter med mera godkänns inte.

Organisationsnummer: 202100-2403

Har du frågor, kontakta oss på ekonomi.orebro@lansstyrelsen.se

Skicka e-faktura (svefaktura) via PEPPOL

Adress i PEPPOL: 0007:2021002403

Vi tar emot:

 • Svefaktura 1.0 (SFTI:s enkla faktura)
 • Svefaktura 5A 2.0 (faktura och kreditnota).

Mer information om PEPPOL och E-faktura/Svefaktura
E-handel och e-faktura (DIGG Myndigheten för digital förvaltning) Länk till annan webbplats.

Skicka e-faktura (svefaktura) via transportprofil Bas

Tekniska uppgifter

E-fakturaformat: SFTI Svefaktura

Partsidentitet: 2021002403 (vårt organisationsnummer)

Transportmetod: Protokoll - SFTI Transportprofil BAS

Teknisk mottagningsadress:
https://www.proceedo.net/ebms/in/1020


Köper ni tjänster från en VAN-operatör idag så tar ni kontakt med dem. Operatören behöver registrera vår partsidentitet och vår mottagningsadress i sitt register för att er kundfaktura ska nå oss. De flesta operatörer har stöd för standarden (SFTI Transportprofil BAS 2.0) då den utgör basen i dagens infrastruktur för elektroniska fakturor.

Vissa leverantörer väljer att själv bygga en mjukvara som kan skicka elektroniska fakturor med SFTI:s Transportprofil BAS 2.0. Denna mjukvara ska då skicka fakturorna till den mottagningsadress och partsidentitet som finns angivet ovan.


Skicka e-faktura (svefaktura) via vissa operatörer

Om du idag använder någon av följande operatörer för att skicka e-fakturor kan ni låta dessa förmedla fakturor även till oss:

 • In Exchange
 • Pagero
 • Visma SPCS
 • Crediflow
 • Tieto
 • BGC (SEB, Handelsbanken; Swedbank, Danske bank)

En förutsättning är att fakturorna skickas i formatet SFTI Svefaktura. Du kontaktar aktuell operatör och anmäler att fakturorna ska skickas till oss via Statens servicecenter.

Skicka e-faktura (svefaktura) via Länsstyrelsens leverantörsportal

Om du inte har möjlighet att skicka elektroniska fakturor kan ni kostnadsfritt använda vår leverantörsportal för att registrera dem manuellt. Kontakta oss via ekonomi.orebro@lansstyrelsen.se så skickar vi en inbjudan till leverantörsportalen.

Skicka e-faktura (svefaktura) via andra kommunikationslösningar

Vi använder oss av Statens servicecenters e-handelstjänst och systemleverantören Visma Commerce för att ta emot e-fakturor. Din leverantör av e-fakturatjänster kan eventuellt ha fler möjligheter utöver PEPPOL att skicka e-fakturor till Visma Commerce.

Ska du delta på ett möte med oss? Vi använder Skype för företag för digitala möten. Du kan delta på mötet med hjälp av webbläsare eller telefon.

Onlinemöten med Länsstyrelsen Pdf, 288.3 kB.

Teletal

020-22 11 44

Öppet måndag–fredag, kl. 8–20

Utlandssamtal
Ring 0046 8 21 11 19

Om teletal
Tjänsten är kostnadsfri och du behöver inget tillstånd för att använda den. Du ringer med din fasta telefon eller mobil. En tolk följer med i samtalet och hjälper dig att

 • tolka otydligt tal och svåra ord
 • ge stöd för minnet
 • anteckna vad som sägs och skickar det till dig
 • ta dig genom telefonväxlar.

Teletal Länk till annan webbplats.

Bildtelefoni

Bildtelefoni Länk till annan webbplats.

Bildtelefoni hjälper dig med förmedling och distanstolkning av samtal via teckenspråkstolk. Du som använder teckenspråk ringer in till tjänsten via din dator eller bildtelefon. Du som använder tal ringer via en taltelefon. Tjänsten är kostnadsfri.

Texttelefoni

Texttelefoni Länk till annan webbplats.

Genom texttelefoni förmedlas samtal mellan texttelefoner och taltelefoner. Samtalen förmedlas ordagrant, neutralt och under total sekretess. Du kan få samtal förmedlade på svenska och engelska, men ej översatta. Tjänsten är kostnadsfri.

Tillhör du en av Sveriges fem nationella minoriteter; judar, romer, sverigefinnar, samer och tornedalingar? Då har du stärkta rättigheter och möjligheter i din kontakt med oss.

Du har rätt att bli informerad om dina rättigheter, oavsett vilket nationellt minoritetsspråk du talar och var du bor i Sverige. Du som bor i en kommun i ett förvaltningsområde har även rätt att kommunicera med oss på ditt språk i både tal och skrift.

Nationella minoriteter

1. Ring till Länsstyrelsen i Örebro län

Ring 010-224 86 40 (Örebro län) vid rovdjursangrepp på tamdjur

Om dina tamdjur utsätts för rovdjursangrepp ring snarast till Länsstyrelsen i ditt län. I Örebro län får du på kontorstid prata med en handläggare på Länsstyrelsen, övrig tid svarar Länsstyrelsens tjänsteman i beredskap (TiB). Därefter blir du kontaktad av en besiktningsman som sedan snarast möjligt kommer till platsen.

Besiktningen utförs av besiktningsmän som är utsedda av Länsstyrelsen och utbildade av Viltskadecenter. Besiktningen kostar inte djurägaren någonting.

2. Täck över det dödade djuret

När du har ringt Länsstyrelsen och anmält att ditt tamdjur har utsatts för rovdjursangrepp ska du täcka över det dödade djuret med en presenning eller liknande. Det hindrar räv och fåglar från att äta av djuret tills besiktningsmannen kommit. Undvik att röra vid det döda djuret.

Använd formuläret på sidan Anmäl bristande djurhållning eller ring 010-224 81 60 vardagar klockan 9-11 för att anmäla misskötsel av tama djur. Övrig tid ringer du till Polisen om det är allvarligt och/eller akut. Telefonnumret är 114 14. Gäller det djurplågeri ringer du 112. Ange inte ditt namn om du vill vara anonym när du gör din anmälan.

Kontakt