27 maj 2024 klocka 10.00 - 16.00

Miljönätverkets vårmöte 2024

Foto Mostphotos

Välkommen till miljönätverkets vårmöte den 27 maj i Stockholm.

Mötet sker på Länsstyrelsen i Stockholm, men det går också bra att delta digitalt via Skype.

För dig som vill delta på plats i Stockholm – anmäl dig via formuläret nedan. Kom ihåg att ta med legitimation till mötet. Om du inte anmält dig innan mötet, finns det risk att du inte kan delta på grund av säkerhetsskäl och tillträde till lokalerna.

För dig som vill delta digitalt – tacka ja till mötet i den inbjudan som skickats ut via mejl. Du behöver inte anmäla dig via formuläret om du deltar digitalt.

Program

Fika finns framdukat från kl. 09.30

Program 27 maj 2024. Programmet kan komma att uppdateras.

Tid

Programpunkt

10.00

Välkommen och information, Johanna Sandwall, ordförande Länsrådsutskottet för Miljö och energi

10.15

Information från Klimat och näringslivsdepartementet, Departementsråd Magnus Moreau

11.00

Paus

11.10

Nationell miljötillsynsstrategi, Tomas Waara och Stefan Engblom, Naturvårdsverket

11.35

Länsstyrelsernas RB-uppdrag om effektivisering av miljöbalkstillsyn och -prövning, Länsstyrelsen Västernorrland och Länsstyrelsen Västra Götaland

12.00

Lunch

13.00

Dispositionsrätterna och medelsanvändning, Peder Eriksson, Länsstyrelsen Örebro

13.20

Förvaltningsobjekten - aktuellt och övergripande

13.40

Parallella pass (Miljöskydd, Natur, Vatten)

15.40

Uppdrag Energiplanering/Grön omställning, Christoffer Carstens, Länsstyrelsen Gävleborg

16.00

Avslutning

Det serveras smörgås med ost på förmiddagen, och fika med kaka och frukt på eftermiddagen.

Miljönätverket är ett chefsnätverk inom länsstyrelserna, som hanterar frågor som rör bland annat miljöskydd, natur- och vattenmiljöfrågor. Nätverket träffas två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten.

Var:
Länsstyrelsen Stockholm
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
21 maj 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Skicka övriga upplysningar via e-post

Övriga upplysningar om till exempel specialkost, allergi eller hjälpmedel, skickar du separat via e-post till kontaktpersonen för arrangemanget.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 21 maj klockan 23.30.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss