23 mar 2023 klocka 09.30 - 16.30

Totalförsvarsplanering vid höjd beredskap inom Mellersta civilområdet

Foto Mostphotos

Civilområdeschef Anna Olofsson hälsar varmt välkommen till den andra konferensen inom Mellersta civilområdet. Den här gången fokuserar vi på totalförsvarsplanering vid höjd beredskap.

Under konferensen kommer vi gemensamt att formulera nuläget och det fortsatta arbetet med totalförsvarsplaneringen. Vi kommer också belysa strukturer för samverkan mellan olika ledningsnivåer kopplat till civilområdet. Det vill säga den centrala, högre regionala och den regionala ledningsnivån.

Målgrupp

Konferensen riktar sig till försvars- och beredskapsdirektörer vid länsstyrelserna inom Mellersta civilområdet, berörda militärregioner, MSB och bereskapschefer vid sektorsansvariga beredskapsmyndigheter.

Mer om totalförsvarsplaneringen

Mellersta civilområdet har tillsammans med Militärregion mitt och väst genomfört ett planeringsarbete inom totalförsvarsplanering för perioden december 2022 och 2023. Planeringen har inriktats mot att omhänderta befintlig totalförsvarsplanering, utveckla planeringen att innefatta de sektorsansvariga beredskapsmyndigheterna inom ramen för olika typfall, och utarbeta ett förslag till samverkansstruktur.

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 9 mars klockan 23.30.

Skicka övriga upplysningar via e-post

Övriga upplysningar om till exempel specialkost, allergi eller hjälpmedel, skickar du separat via e-post till kontaktpersonen för konferensen.

Var:
Conventum Konferens, Olof Palmes torg 1, Örebro
Kostnad:
ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
09 mar 2023

Kontakt