05 sep 2024 klocka 11.00 - 12.00

Länsgemensam planering: En vecka fri från våld

Länsstyrelsen bjuder in till ett andra planeringsmöte för att ge möjlighet för intresserade aktörer att samarbeta i olika aktiviteter i länet under En vecka fri från våld i november. Det första planeringsmötet arrangerades 27 maj. Oavsett om du deltog då eller inte är du välkommen att delta i denna planering.

Syftet med planeringsmötet är att fortsätta den länsgemensamma planeringen av En vecka fri från våld. Vi följer upp de idéer och samarbeten som initierades i mötet 27 maj. Nya initiativ är också välkommet!

Målgrupp

Du som är intresserad av att bidra med aktiviteter under En vecka fri från våld i Örebro län och skapa kontakt med andra i planeringsarbetet är välkommen att delta.

Bakgrund

En vecka fri från våld är ett tillfälle för verksamheter, organisationer och aktörer i Örebro län att göra gemensamma satsningar och aktiviteter. Syftet är att uppmärksamma det omfattande samhällsproblem som mäns våld mot kvinnor utgör och hur vi tillsammans kan sprida kunskapen om att våld går att förebygga. Nationellt leds initiativet av organisationerna Unizon och MÄN med stöd av Jämställdhetsmyndigheten, länsstyrelserna och Sveriges kommuner och Regioner, SKR.

Anmälan

Var:
Digitalt via Skype. Länk skickas några dagar innan mötet.
Kostnad:
Gratis
Sista anmälningsdag:
03 sep 2024

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss