30 aug 2024 klocka 09.00 - 15.00

Integrationsforum

Illustration som visar ett jordklot som skuggade personer rör sig över

Illustration: Danny Eriksson

Logotyp för AMIF: Asyl-, migrations- och integrationsfonden

Ett minskat mottagande, en kravbaserad integrationspolitik och center för mottagande och återvändande är numera en del av den etablerade politiken. I tider av förändring behöver vi i Örebro län samverka än tydligare och dra nytta av varandras styrkor.

Sedan våren 2023 har Länsstyrelsen tillsammans med länets kommuner arbetat inom ramen för Länssamverkan för hållbar integration, med syfte att arbeta än mer samlat och strategiskt. Vi välkomnar dig därför till Elite Stora Hotellet den 30 augusti för att tillsammans med oss ta viktiga steg framåt i Örebro läns strategiska integrationsarbete med avstamp i en helt ny kartläggning av länets nuvarande integrationsarbete.

Syfte

Syfte med dagen är att tillsammans med oss ta viktiga steg framåt i Örebro läns strategiska integrationsarbete med avstamp i en helt ny kartläggning av länets nuvarande integrationsarbete.

Målgrupp

Dagen riktar sig till dig som är verksam i något av Länsstyrelsens nätverk inom integration, respondenter som ingått i kartläggningen (ledande befattningar i kommunerna), AMIF (Asyl-, migrations- och integrationsfonden), samt övriga myndigheter och aktörer inom området. Civilsamhälle och lokala politiker är också välkomna!

Dagens innehåll

Integrationsforum kommer ge dig möjlighet att:

  • Ta del av resultatet av det AMIF-finansierade projektet Länssamverkan för hållbar integration där Länsstyrelsen och länets kommuner givit Ramboll i uppdrag att kartlägga varje kommuns styrkor och svagheter i mottagnings- och integrationsarbetet.
  • Lyssna till Elin Landell som lett utredningen kring de nya nationella målen för integration (SOU 2024:12).
  • Vara med och påverka länets framtida strategi för integration genom strukturerade gruppdiskussioner.
  • Träffa personer från civilsamhället, länets kommuner, Region Örebro län och myndigheternas lokala kontor. På så vis ges du möjlighet att utöka och fördjupa kontakterna i ditt nätverk.
  • Tillsammans med andra ta del av information och omvärldsbevakning inom integrationsområdet.

Anmälan

Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person. Deltagandet är kostnadsfritt, men avbokning efter 21 augusti kommer att debiteras med 500 kr.

Du kommer att bjudas på frukostmacka, te/kaffe, lunch samt eftermiddagsfika.

Var:
Elite Stora Hotellet, Örebro
Kostnad:
Gratis
Sista anmälningsdag:
21 aug 2024

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss