Höga flöden i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

29 maj 2024 klocka 13.15 - 16.00

LänsBRÅ – Örebro läns brottsförebyggande nätverk

Lag (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete har snart varit på plats ett år. Länsstyrelsen bjuder in till en nätverksträff för att prata om hur arbetet med att leva upp till lagen gått, vad som fungerat bra och vad som behöver utvecklas?

På LänsBRÅ får vi ta del av hur några kommuner i länet arbetat kopplat till lagen och diskutera de erfarenheter och lärdomar vi fått under året. Vi kommer också fokusera på åtgärdsplaner. Ytterligare ett område som kommer beröras på träffen är Mäns våld mot kvinnor (MVK). Vi får ta del av det arbete som pågår i länet på regional nivå och diskuterar också vikten av att integrera MVK-arbetet med det brottsförebyggande arbetet.

Länsstyrelsen bjuder på lunch mellan 12.30 och 13.15 för den som önskar.

Syfte

Syftet med LänsBRÅ är att samordna det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet i Örebro län samt att ge möjligheter till erfarenhetsutbyte och kunskapshöjning.

Målgrupp

Lokala brottsförebyggande samordnare från kommunerna samt kommunpoliser i Örebro län.

Preliminärt program

12.30–13.15 Gemensam lunch för de som önskar

13.15– 13.30 Inledning och aktuellt inom det brottsförebyggande arbetet
Ida Klingzell, Länsstyrelsen Örebro län

13.30–13.55 Ett år med Lag (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete. Exempel från länet. Karlskoga kommuns brottsförebyggande arbete
Sofia Ersson, Karlskoga kommun

13.55–14.00 Kort paus

14.00–14.30 Fokus åtgärdsplaner – Hur kan de se ut?
Anna Nordin, Länsstyrelsen Skåne

14.30-14.45 Fika

14.45–15.15 Mäns våld mot kvinnor – Regionalt pågående arbete
Madelene Larsson & Madina Sidiki, Länsstyrelsen Örebro län

15.15-15.45 Ett år med Lag (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete. Exempel från länet.Örebro kommuns brottsförebyggande arbete
Therese Beme/Erika Pettersson, Örebro kommun

15.45-16.00 Avslutande diskussion

Anmälan

Var:
Länsstyrelsen, Örebro entré, Östra Bangatan 11, Örebro
Kostnad:
Gratis
Sista anmälningsdag:
20 maj 2024

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss