Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

27 maj 2024 klocka 13.00 - 14.30

Länsgemensam planering: En vecka fri från våld

Länsstyrelsen bjuder in till ett planeringsmöte för att ge möjlighet för intresserade aktörer att samarbeta i olika aktiviteter i länet under En vecka fri från våld som genomförs i november.

Syftet med planeringsmötet är att delge varandra aktiviteter som planeras under En vecka fri från våld och identifiera om det finns intresse av samverkan aktörer emellan. Mötet ger också tillfälle att identifiera fokusområden som särskilt bör uppmärksammas.

Målgrupp

Du som är intresserad av att bidra med aktiviteter under En vecka fri från våld i Örebro län och skapa kontakt med andra i planeringsarbetet är välkommen att delta.

Bakgrund

En vecka fri från våld är ett tillfälle för verksamheter, organisationer och aktörer i Örebro län att göra gemensamma satsningar och aktiviteter. Syftet är att uppmärksamma det omfattande samhällsproblem som mäns våld mot kvinnor utgör och hur vi tillsammans kan sprida kunskapen om att våld går att förebygga. Nationellt leds initiativet av organisationerna Unizon och MÄN med stöd av Jämställdhetsmyndigheten, länsstyrelserna och Sveriges kommuner och Regioner, SKR.

Anmälan

Var:
Digitalt via Skype. Länk skickas några dagar innan mötet.
Kostnad:
Gratis
Sista anmälningsdag:
20 maj 2024

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss