03 sep 2024 klocka 08.30 - 10.00

Bryt sekretessen för att förhindra brott

Digitalt frukostseminarium om möjligheten för hälso- och sjukvård och socialtjänst att bryta sekretessen i syfte att förhindra brott mot närstående.

För att kunna förebygga och förhindra brott i nära relationer infördes en ny sekretessbrytande bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen, OSL 2021. Den innebär att personal inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården under vissa förutsättningar får lämna uppgifter till Polismyndigheten.

Syftet med regleringen är också att ge förutsättningar för en mer stabil och strukturerad samverkan för att förebygga våld i nära relationer genom att rikta in arbetet inte endast på de som utsätts för våld i nära relationer utan även på de personer som utsätter en närstående för våld.

Advokat Angelica Dipeders reder ut regelverket i detta digitala frukostseminarium. Det kommer också att finnas tid för frågor de sista 30 minuterna av seminariet.

Målgrupp

Du som i ditt arbete kommer i kontakt med våldsutsatta vuxna och barn eller med personer som utövar våld.

Seminariets målgrupp är yrkesverksamma i Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro län.

Bakgrund

Seminariet hålls inom länsstyrelsernas uppdrag att genomföra kompetenshöjande insatser och främja erfarenhetsutbyte till yrkesverksamma som möter barn i skyddat boende 2023-2028 och arrangeras i samverkan av länsstyrelserna i Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro län.

Var:
Digitalt via Zoom
Kostnad:
Gratis
Sista anmälningsdag:
30 aug 2024

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss