03 jun 2023 klocka 09.00 - 15.30

Lieslåtterkurs med knacklie

Lie som ligger på en hög med slaget gräs.

Foto: Mostphotos

Lien hade en central roll i jordbruket ända fram till 1800-talet, då slåtterbalken började slå igenom. Idag finns ett förnyat intresse för att slå med lie för att gynna den biologiska mångfalden.

Kursen vänder sig både till dig som redan idag använder knacklie men vill förbättra tekniken och till dig som vill börja slå med knacklie.

Innehåll

Vässning av lie med knackning

Injustering av lieblad mot orv

Slåtterteknik

Säkerhet

Ängens flora.

Utrustning och kläder

Kläder efter väder!

Knacklieblad krävs, ta med eget om du har. Blad finns också att köpa på kursen, cirka 850 kronor inklusive moms.

Kursledaren tillhandahåller övrigt material som behövs på kursen.

Målgrupp

Lantbruksföretagare och andra verksamma på landsbygden med koppling till slåtter- och betesmarker.

Kursledare

Staffan Lundaahl. Staffan svarar gärna på praktiska frågor om liar innan kursen, telefon 070-267 72 92.

EU-flagga med texten finansieras av Europeiska unionen
Var:
Holmstorp 422, Vintrosa
Kostnad:
500 kronor (exklusive moms). Kaffe och lunch ingår. Kursen finansieras delvis via strategiska planen för EU:s jordbrukspolitik 2023-2027.
Sista anmälningsdag:
26 maj 2023

Anmälan

Kursen är fullbokad. Kontakta kursansvarig Therese Erneskog therese.erneskog@lansstyrelsen.se för att få komma med på reservlistan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 26 maj klockan 23.59.

Personuppgifter

Personuppgifter samlas in för att redovisa kursen till Jordbruksverket som en aktivitet finansierad av strategiska planen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Skicka övriga upplysningar via e-post

Övriga upplysningar om till exempel specialkost, allergi eller hjälpmedel, skickar du separat via e-post till kontaktpersonen för arrangemanget.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss