25 mar 2024 klocka 09.00 - 11.30

Forum om hemlöshet

Bild föreställandes ett gult lägenhetshus med gröna balkonger och bilar parkerade utanför

Länsstyrelsen i Örebro län bjuder tillsammans med Socialstyrelsen, Sveriges Stadsmissioner, Kumla kommun och Kumla Bostäder, in till ett webbinarium om hemlöshet.

Vi får vid detta forum presenterat hur läget ser ut för hemlösheten nationellt och i länet samt ta del av Kumla Bostäder och Kumla kommuns framgångsfaktorer inom det vräkningsförebyggande arbetet!

Syfte

Dagens syfte är att få en nulägesbild av hemlösheten både nationellt och i länet, samt för att diskutera vikten av samverkan för att motverka hemlöshet.

Målgrupp

Forumet vänder sig till verksamma inom området för bostadsförsörjning. Andra aktörer inom kommunal sektor, myndigheter, fastighetsägare, akademi och civilsamhälle är också välkomna!

Bakgrund

Den nationella hemlöshetsstrategin för 2022–2026 har snart nått halvvägs. Inom uppdraget för strategin har Socialstyrelsen fått i uppdrag att kartlägga hemlösheten nationellt Länk till annan webbplats.. Sveriges Stadsmissioner har nyligen släppt deras årliga hemlöshetsrapport för 2024. Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsernas uppdrag i den nationella hemlöshetsstrategin har fokus på att stödja kommunerna i deras hemlöshets- och vräkningsförebyggande arbete. En tyngdpunkt är kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Därför ordnar vi detta tillfälle att få ta del av både hemlöshetskartläggningen samt hemlöshetsrapporten kopplat till Örebro län.

Önskar du att diskutera/lyfta några specifika frågor vid detta forum – välkommen att maila någon av kontaktpersonerna detta.

Programinnehåll

09:00-09:20 Introduktion och välkomna!
Aila Kollenhag & Ingela Fredriksson, Länsstyrelsen Örebro

09:20-09:50 Sveriges Stadsmissioner presenterar hemlöshetsrapporten
Åsa Paborn & Kjell Larsson, Sveriges Stadsmissioner

09:50-10:00 Kort paus

10:00-10:50 Socialstyrelsen presenterar hemlöshetskartläggningen
Anna Nerelius, Charlotta Fondén & Anna Lindskog, Socialstyrelsen

10:50-11:25 Kumla Bostäder och Kumla kommun
Maria Israelsson, Kumla Kommun & Liselott Lodén, Kumla bostäder

11:25-11:30 Summering och avslut

Anmälan

Var:
Digitalt via Skype. Länk skickas ut ett per dagar innan
Kostnad:
Gratis
Sista anmälningsdag:
20 mar 2024

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss