23 feb 2024 klocka 09.00 - 16.00

Grundkurs i ekologisk fruktodling, tillfälle 2

hand med äpplen

Är du intresserad av att odla frukt yrkesmässigt? Välkommen på vår digitala grundkurs i ekologisk fruktodling under tre dagar med trädgårdskonsulent Kirsten Jensen. Kursen arrangeras av Länsstyrelsen Östergötland.

Innehåll

Kursen är uppdelad på tre tillfällen som tillsammans ger grundläggande kunskap om allt från lokalklimat, sortval, grundstammar, etablering, bevattning och växtskydd. De två första tillfällena äger rum fredagar i februari. Det tredje tillfället är en studieresa till yrkesodlare i Jönköpings och Östergötlands län.

Tillfälle 1: Grundkurs ekologisk fruktodling, del 1, fredag 16 februari 9:00 - 16:00 (digitalt)

Grundkurs ekologisk fruktodling, del 1, Länsstyrelsen Östergötland Öppnas i nytt fönster.

Tillfälle 2: Grundkurs ekologisk fruktodling, del 2, fredag 23 februari 9:00 – 16:00 (digitalt)

Tillfälle 3: Ej fastställt datum. Studieresa i maj månad. Mer information kommer.

Medverkande

Kirsten Jensen, Länsstyrelsen Västra Götaland. Kirsten är rådgivare inom frukt- och bärodling på länsstyrelsen i Västra Götalands län och har mångårig erfarenhet av ämnet.

Anmälan

Det här är en av två kursdagar som hör ihop. Kursen genomförs den 16 och 23 februari. Det räcker att anmäla sig till det första tillfället den16 februari så har du automatiskt plats på det andra tillfället.

Anmälan till grundkurs i ekologisk fruktodling, Länsstyrelsen Östergötland

Program

Fredag 23 februari

  • Hur trädet sköts första året efter plantering, beskärning den första tiden.
  • Bevattning. Metoder, tillstånd, placering. Våtmark kontra damm. Behövda vattenmängder.
  • Ogräsbekämpning - redskap och metoder.
  • Växtskydd de första åren. Skadegörare i äpplen samt strategier för att hantera dem. Ekologiska bekämpningsmedel och metoder.
  • Biologisk mångfald som hjälp i växtskyddsarbetet
  • Frågestund och avslutning

Information

Vid frågor kontakta Anders Eliasson, Länsstyrelsen Östergötland, på telefon 010 – 223 54 94.

EU-flagga
Var:
Digitalt. Länk skickas ut till deltagare innan kurstillfället.
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
12 feb 2024

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss