01 mar 2024 klocka 08.30 - 10.30

Digital träff om lagändringar som stärker rättigheter för barn på skyddat boende - för socialtjänst

Arbetar du inom Socialtjänsten och möter barn i skyddat boende? Snart kommer en lagändring som stärker barnens rättigheter inom skyddat boende. Vi välkomnar dig till en digital träff där vi pratar om vad lagändringen innebär. Vilka möjligheter och utmaningar för den med sig? Och hur vi kan vi gemensamt i länet arbeta för att stärka dessa barns rättigheter? Träffen anordnas i samarbete med Region Örebro län.

Syftet med dagen är att lyssna in vilka behov du som i ditt arbete möter barn på skyddat boende har inför kommande lagändring. Under dagen kommer du få ge svar på bland annat:

  • Vilka kompetenshöjande insatser du och din organisation har behov av kopplat till införandet av den nya lagändringen.
  • Vilka utmaningar du ser kopplat till den nya lagändringen.
  • Vad du ser borde göras gemensamt i länet för att stärka barnrättsperspektivet för de barn som är placerade på skyddat boende.

Underlaget kommer att användas för att kunna erbjuda adekvat stöd för dig som i ditt arbete möter barn i skyddat boende.

Lagändringen medför förändringar i arbetet kring barn i behov av skydd tillsammans med vårdnadshavare samt förändrade krav på skyddade boenden.

  1. Skyddat boende ska regleras som en boendeinsats i socialtjänstlagen.
  2. Barn som följer med en vårdnadshavare till skyddat boende ska bedömas och beviljas insatsen individuellt med ökad rätt till skolgång samt möjlighet till hälsoundersökning.
  3. Barn kommer att kunna placeras på skyddat boende dels utifrån ändringar i socialtjänstlagen om samtycke finns från båda vårdnadshavare eller dels via ansökan till Förvaltningsrätten om samtycke från vårdnadshavare saknas.
  4. Det krävs tillstånd för att driva skyddat boende för privata och ideella aktörer.

Målgrupp

Du som arbetar inom Socialtjänsten och möter barn och unga och chefer för berörda verksamheter.

Program

Detaljerat program presenteras längre fram.

Anmälan

Om Länsstyrelsen i Örebro läns uppdrag

Länsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att under perioden 2023–2028 genomföra kunskapshöjande insatser och främja erfarenhetsutbyte riktat till yrkesverksamma som möter barn i skyddat boende, med syfte att bland annat stödja kommunerna att tillämpa ett barnrättsperspektiv i arbetet med barn som vistas i skyddat boende tillsammans med en vårdnadshavare.

Var:
Digitalt via Teams
Kostnad:
Gratis
Sista anmälningsdag:
23 feb 2024

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss