05 feb 2024 klocka 13.00 - 16.00

Ny reglering kring barn på skyddat boende

Bild som visar små händer som byggt ett hus med figurer gjorda av trä

Länsstyrelserna i Örebro, Värmland, Västmanland, Gävleborg och Uppsala län bjuder in till digital information om kommande lagstiftning utifrån propositionen Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende. Under träffen ges information från jurister på Socialstyrelsen om vad reformen innebär och det kommer även finnas möjlighet att ställa frågor.

Den nya reformen innebär bland annat följande:

  1. Skyddat boende ska regleras som en boendeinsats i socialtjänstlagen.
  2. Barn som följer med en vårdnadshavare till skyddat boende ska bedömas och beviljas insatsen individuellt.
  3. Det krävs tillstånd för att driva skyddat boende för privata och ideella aktörer.

Detta medför förändringar i arbetssätten kring barn i behov av skydd tillsammans med vårdnadshavare samt även förändrade krav på skyddade boenden. Syftet med regleringen är att förbättra skyddet och stödet till personer i behov av skyddat boende och stärka barnrättsperspektivet.

Målgrupp

Du som är chef, politiker i socialnämnd (eller motsvarande) eller arbetar inom socialtjänst eller skyddat boende och möter vuxna och barn som är eller kan vara i behov av skyddat boende är målgrupp för denna information.

Program

Syftet med informationstillfället är att:

  • informera om den nya regleringen och vad den kan innebära för det dagliga arbetet
  • ge möjlighet att ställa frågor kring regleringen för att tydliggöra innebörden av reformen
  • möjliggöra fortsatt stöd i implementeringen.

Jurister från Socialstyrelsen och avdelningschef på Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kommer tillsammans med länsstyrelserna informera om propositionen och de förändringar den innebär.

Anmälan

Anmälan sker via Länsstyrelsen i Gävleborgs webbplats.

Anmäl dig till informationsträffen, Länsstyrelsen Gävleborg

Var:
Digitalt via Zoom
Kostnad:
Gratis
Sista anmälningsdag:
29 jan 2024

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss