13 jan 2024 klocka 08.30 - 16.00

Hästkunskapsdagen 2024

Häst i hage

Hästkunskapsdagen i Uppsala - Tema hästens behov, miljön och människan. Du kan delta på plats i Uppsala eller digitalt.

Välkommen till Hästkunskapsdagen som lyfter frågor om betydelsen av hästhållningen för människor, biologisk mångfald och för hållbar landsbygdsutveckling. Under dagen får du lära dig mer om hästens välfärd, hästens betydelse för bland annat ungdomar och vuxna inom vård och rehabilitering.

Målgrupp

Hästföretagare.

Medverkande

  • Maria Axelsson, enhetschef för landsbygdsavdelningen, Länsstyrelsen i Uppsala län
  • Gunilla Lindgren, limnolog och lokal ågärdssamordnare, Länsstyrelsen i Uppsala län
  • Petra Andersson, lärare i praktisk filosofi och forskar om hästvälförd, Göteborgs universitet
  • Sofie Viksten Engfors, utbildningskonsult inom etologi och hästvälfärd, Hästfokus AB
  • Jennifer Erlandsson, journalist, företagare och landsbygdsambassadör från Slöinge i Halland
  • Margareta Bendroth, agronom och hästrådgivare vid Hushållningssällskapet i Sjuhärad
  • Christine Wadefjords, lärare i hästunderstödda insatser, Hästsportens folkhögskola Wången
  • Lena Malm, länsveterinär, Länsstyrelsen i Uppsala län
  • Anna Jansson, professor i husdjurens fysiologi vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
  • Asnaketch Woldetensaye, samordnare och projektledare, Länsstyrelsen i Uppsala län

Program för Hästkunskapsdagen

8:30–9.00 Kaffe och registrering

9:00–9:05 Välkomna, Maria Axelsson

9:05–9:50 Hästens välfärd utifrån dess roll som idrottsredskap och fritidssysselsättning. Vad betyder hästen för oss människor idag? Petra Andersson och Sofie V Engfors

9:50–10:30 Hästens betydelse som landsbygdsutvecklare, Jennifer Erlandsson

10:30–10:45 Bensträckare och kaffe

10:45–11:30 Brist på vallfoder – hur fodrar man bäst då, Anna Jansson

11:30–12.00 Frågor och reflektion, vakant

12:00–13:00 Lunch

13:00–13:45 Naturbete till häst – betydelse för biologisk mångfald och hästens välbefinnande, Margareta Bendroth

13:45–14:15 Människans beteende och/vs hästens beteende – När blir det problem med djurskydd, hälsa och smittskydd? Lena Malm

14:15–14:35 Kaffe

14:35–15:15 Hästens betydelse för ungdomar och vuxna inom vård och rehabilitering, Christine Wadefjords

15:15–15:40 Reflektion/inspel, vakant

15:40–15:50 Landsbygdsprogrammet – möjligheter och stöd för att utveckla landsbygden, Asnaketch Woldetensaye

15:50–16:00 Reflektion och sammanfattning av dagen, Maria Axelsson och Asnaketch Woldetensaye

Länsstyrelsen, Greppa och EU logotyper
Var:
Arena Hotell, Edith Södergrans gata 6, Uppsala.
Kostnad:
375 kronor inklusive moms. Kostnaden inkluderar lunch och fika. Betalas till bankgiro 5052-1848. Ange ditt namn som betalande och ”Hästkunskapsdagen 2023”. Digitalt deltagande är kostnadsfritt.
Sista anmälningsdag:
21 dec 2023

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss