15 mar 2024 klocka 13.00 - 16.00

Effekterna av en ambitiös planering och omsorgsfull arkitektur

Länsstyrelsen i Örebro län tillsammans med nätverket för gestaltad livsmiljö i Örebro län bjuder in till ett lärorikt och intressant halvdagsseminarium.

Under dagen tar vi del av kommunpolitikerns och arkitektens perspektiv på gestaltad livsmiljö och får exempel på hur arkitekturpolitiken omsätts i praktik vid omvandling av Norrköpings stadslandskap.

Följande talare kommer att medverka:

  • Tobias Olsson – Förbundsordförande Sveriges arkitekter
  • Karin Milles – Stadsarkitekt Norrköping
  • Alexander Svensson – Ordförande Byggnadsnämnden Helsingborg

Målgrupp

Dagen riktar sig främst till politiker men även till tjänstepersoner i länet som ansvarar för eller arbetar med planeringsfrågor.

Program

13.00 – 13.10 Introduktion till seminariet
Anna Olofsson, länsråd, Länsstyrelsen i Örebro län

13.10 – 13.40 Vikten av väl utformade miljöer
Tobias Olsson, förbundsordförande, Sveriges arkitekter
Joakim Granström, ordförande, Sveriges arkitekter Örebro

13.40 – 14.10 Effekterna av omvandlingsprojekt i Norrköping
Karin Milles, stadsarkitekt, Norrköpings kommun

14.10 – 14.40 Arkitekturpolitik i Helsingborg
Alexander Svensson, ordförande byggnadsnämnden, Helsingborgs kommun

14.40 – 15.10 Fika

15.10 – 15.50 Panelsamtal

15.50 – 16.00 Avslut och sammanfattning av dagen
Gustav Hellund, länsarkitekt, Länsstyrelsen i Örebro län

16.00 – 16.30 EXTRA! Rundvandring med information om Medborgarhuset
Mia Geijer, byggnadsantikvarie, Länsstyrelsen i Örebro län

Anmälan

Anmäl dig genom att fylla i formuläret.

Skicka övriga upplysningar via e-post

Övriga upplysningar om till exempel specialkost, allergi eller hjälpmedel, skickar du separat via e-post till kontaktpersonen för arrangemanget.

Var:
Conventum, lokal Medborgarhuset, Örebro
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
14 feb 2024

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss