06 feb 2024 klocka 09.00 - 16.00

Fortbildningskurs för behörighet att använda växtskyddsmedel (6 februari)

Grön traktor som utför växtskyddsbehandling av potatis.

Foto: Mostphotos

Kursen riktar sig till dig med behörighet för växtskyddsmedel som ska användas utomhus av klass 1L- och 2L-preparat, vars giltighetstid går ut den 31 maj 2024 eller 31 maj 2025. Godkänd kurs ger förnyad behörighet till all utomhusanvändning. Denna kurs har inriktning jordbruk.

Fortbildningskurs

För att förnya sina kunskaper och behålla sin behörighet måste man efter grundkursen gå en fortbildning vart femte år. Är det dags för dig att förnya din behörighet får du en personlig kallelse i brevlådan innan jul. Fortbildningenkursen är en dag.

Kursen hålls vid två tillfällen

Länsstyrelsen i Örebro län ordnar fortbildning med inriktning utomhus/lantbruk vid två tillfällen. Vid båda tillfällena hålls kursen på Scandic Örebro Väst i Örebro, klockan 9-16. Om du inte kan gå den 6 februari anordnas kursen också den 13 mars.

Anmälan

Anmälan till kurserna sker genom Jordbruksverkets kurskatalog. Där loggar du in med bank-id. Saknar du bank-id kan du anmäla dig via telefon eller mail till Therese Erneskog 010-224 84 22, therese.erneskog@lansstyrelsen.se eller Tobias Kindvall, 010-2248442, tobias.kindvall@lansstyrelsen.se

Anmäl dig till fortbildningarna, Jordbruksverkets kurskatalog Länk till annan webbplats.

Vill du även förnya behörighet för växtskyddsmedel i växthus?

Behörigheten för växtskyddsmedel är uppdelad i två delar:

  • behörighet för användning utomhus
  • behörighet för användning i växthus.

Den här fortbildningen gäller för användning utomhus. Om du har behörighet för både användning utomhus och användning i växthus kan du på kursen göra ett utökat prov för växthusanvändning. Då kommer du att förnya båda dina behörigheter: utomhus och växthus.

Ange i din anmälan om du vill göra det utökade provet för växthusanvändning.

Passar inte datumen?

Alla behörighetsutbildningar som genomförs i Mälardalen finns samlade på vår webbplats. Kanske finns något datum som passar dig bättre? Där finns även information om kursernas inriktning, till exempel golf, grönytor, frukt och bär. Kurser läggs ut löpande.

Utbildningar som genomförs i Mälardalen

Är du intresserad av digitala kurser rekommenderar vi att du besöker Jordbruksverkets kurskatalog. Där ser du alla kurser runtom i landet, varav några är digitala.

Jordbruksverkets kurskatalog Länk till annan webbplats.

Intresserad av andra behörighetsutbildningar?

Behörighetsutbildningar ges med flera inriktningar på olika platser i Sverige eller digitalt. Inriktningarna är jordbruk, växthus/trädgård, park/golf/grönyta/friland och skog. Logga in på Jordbruksverkets kurskatalog där kurser läggs in allt eftersom.

Jordbruksverkets kurskatalog Länk till annan webbplats.

Var:
Scandic Örebro Väst, Örebro
Kostnad:
Kursavgiften är 3 200 kronor (exklusive moms). Kursmaterial, lunch och fika ingår.
Sista anmälningsdag:
26 jan 2024

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss