Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

29 feb 2024 klocka 09.00 - 15.30

Möjligheter och utmaningar i det brottsförebyggande arbetet

Bild som visar en polisbil i mörker. Bilen har påslaget blåljus

Foto: Polisen

För att gemensamt stärka det brottsförebyggande arbetet bjuder Polisregion Bergslagen och Länsstyrelsen in till en samverkansdag. Målet med dagen är att öka förståelsen mellan olika roller och uppdrag som organisationerna har och se vad vi gemensamt kan utveckla och prioritera i arbetet framåt.

Denna dag blir ett unikt tillfälle för olika funktioner inom kommun och polis att mötas och tillsammans, genom gruppdiskussioner, forma en struktur och riktning framåt för det brottsförebyggande arbetet i Örebro län.

Moderator för dagen är Ingvar Nilsson, nationalekonom som under 35 års tid studerat marginaliseringens ekonomi samt värdet av prevention och tidiga insatser. Han har även studerat samverkansfrågor mellan olika offentliga aktörer. Förutom att moderera dagen kommer han föreläsa och leda oss mot dagens mål.

Målgrupp

Konferensen riktar sig till kommunchef/kommundirektör, ordförande för lokala strategiska råd samt kommunens samordnare för brottsförebyggande arbete. Inom polisen riktar sig konferensen till polisområdeschef, lokalpolisområdeschefer, brottsförebyggande samordnare och kommunpoliser.

Varmt välkomna hälsar,
Patrick Ungsäter, Polisregionchef Bergslagen
Lars Wirén, Polisområdeschef Örebro
Lena Rådström Baastad, Landshövding Örebro län

Samverkansdag kommer att anordnas i alla tre län inom Bergslagen i samarbete med Länsstyrelserna i respektive län. Dagen anordnas därför alltså även i Värmlands län och Dalarnas län. Målet med dagarna är att få en ökad förståelse för varandras uppdrag och roller i det lokala brottsförebyggande arbetet samt att identifiera utvecklingsområden och prioriteringar för ett gemensamt arbete framåt.

Program

Dagens program presenteras längre fram.

Anmälan

Anmäl dig genom att fylla i formuläret.

Deltagande är kostnadsfritt men anmälan är bindande. Vid behov kan din plats överlåtas till annan deltagare. Utebliven närvaro debiteras med 500 kronor om ingen avanmälan görs innan sista anmälningsdag, 12 februari.

Konferensen har begränsat antal platser, därför förbehåller vi oss rätten att fördela platser för att möjliggöra att samtliga kommuner och lokalpolisområden blir representerade.

Skicka övriga upplysningar via e-post

Övriga upplysningar om till exempel specialkost, allergi eller hjälpmedel, skickar du separat via e-post till kontaktpersonen för arrangemanget.

Var:
Elite Stora Hotellet Örebro
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
12 feb 2024

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss