22 jan 2024 klocka 09.30 - 17.00

Ledarskap -bli en bättre ledare för dig själv och andra, dag 1 Hjälmargården

Streckgubbar som hjälper varandra att klättra.

Foto: Pixabay

Att kunna leda sig själv, leda personal och leda företaget är nyckeln till att skapa ett framgångsrikt företagande och en attraktiv arbetsplats. Ledarskapskursen ger dig kunskaper och verktyg som du direkt kan använda i din vardag.

Vi arbetar med teori, praktiska övningar, erfarenhetsutbyte och lärande i mindre grupper. Vi kopplar kunskap till praktisk verklighet i din vardag. Kursen tar upp två viktiga delar i ett gott ledarskap, att leda mig själv och att leda andra.

Vi erbjuder dig möjlighet att gå en eller två dagar. Den första dagen får du grundläggande kunskap i att leda dig själv och andra, och den andra dagen får du möjlighet att fördjupa dig i de olika temana samt få ett ökat erfarenhetsutbyte med övriga deltagare. Om du vill säkra din plats på dag två kan du anmäla dig till båda dagarna direkt. Dag 2 är 15 februari i Enköping.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som som har ett landsbygdsföretag inom besöksnäringen eller livsmedelsverksamhet och är verksam i Uppsala, Västmanlands, Stockholms, Södermanlands eller Örebro län.

Kursledare

Kursledare är Elisabeth Andersson Brinckmann, Vilja Lysa. Elisabeth är egen företagare sedan 1987 och har lång erfarenhet av utbildnings- och förändringsarbete i företag och organisationer. Genom sina dubbla kompetenser som sjukgymnast och organisationskonsult kopplar hon samman personligt växande och hälsosamma förutsättningar i privat- och arbetsliv med företagens mål och visioner och skapar förutsättningar för långtidsfriska, kreativa och lönsamma företag.

Självledarskap och självkännedom

Grundläggande självkännedom utifrån DISC-metoden. Metoden beskriver fyra olika beteendemönster med dess starka och svaga sidor samt utmaningar i mötet och kommunikationen med andra människor. DISC-metoden ökar också förståelsen för sig själv och andra människor och hjälper deltagaren att förstå och hantera olikheter i vardagen i t.ex. samarbete och kommunikation. Deltagarna får också insikt i hur beteenden förändras vid stress och hur konflikter kan förebyggas genom att förstå sina egna och andras värderingar och beteenden.
Identifiera tids- och energitjuvar. Vi går igenom grunden i prokrastinering, som också kallas uppskjutarsjukan och sätt att hantera detta t.ex. att sätta gränser och arbeta med minimål.
Planera och prioritera, enkla verktyg för att öka sin personliga effektivitet.

Kommunikation

Ger grunder i kommunikation samt kunskap och träning i att uttrycka sig tydligt och i att lyssna aktivt. Innehåller fördjupad kunskap och konkreta verktyg i att ge och ta emot feedback. Innehåller träning i att ge rak, konstruktiv och positiv feedback samt kunskap och träning i att kommunicera med jag-budskap.

Konflikthantering

Vi går igenom vad en konflikt är och hur man kan förebygga och hantera konflikter i vardagen. Vikten av att ha förståelse för att egna och andras värderingar för att hantera oenigheter.

Personlig utvecklingsplan

Deltagaren arbetar fram en personlig handlingsplan som innehåller två delar; en handlar om utveckling av företaget och den andra delen handlar om deltagarens personliga utvecklingsplan med fokus på ledarskapet.

Vilka resultat har uppnåtts och vad har deltagarna lärt sig?

Vid tidigare kurser har deltagarna upplevt att de har förbättrat sin förmåga att leda sig själv och andra. De upplever att de har fått nya verktyg som de direkt kan använda i sin vardag och som utvecklar både dem själva, medarbetare och företaget. De upplever även att programmet har påverkat företagets lönsamhet och tillväxt.

Praktisk information

Datum och tid

Måndag 22 januari klockan 9.30-17.00.

Plats

Hjälmargården, Läppe som ligger på gränsen mellan Sörmland och Örebro län söder om Hjälmaren.

Hjälmargården Länk till annan webbplats.

Fika/mat

Fika och lunch ingår i kursen.

Kostnad

550 kronor exklusive moms, faktureras i efterhand. Fika, lunch och kursmaterial ingår.

Förberedelse

Du kommer få ett mail två veckor innan kursen från Elisabeth Andersson Brinckmann med förberedande uppgifter.

Anmälan

Anmälan till Länsstyrelsen i Västmanlands län

Logga Länssyrelserna, Smakrik och blomstrande besöksnäring, Logga EU:s jordbruksfond.
Var:
Hjälmargården, Läppe, på gränsen mellan Sörmland och Örebro län.
Kostnad:
550 kr exklusive moms, faktureras i efterhand.
Sista anmälningsdag:
18 dec 2023

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss