29 nov 2023 klocka 09.00 - 12.30

Kurs om dränering och dikesunderhåll

Dike i jordbrukslandskap.

Foto: Mostphotos

Hur vi hanterar vatten i odlingslandskapet blir en allt viktigare fråga för lantbruket och livsmedelsproduktionen.

En fungerande markavvattning är en viktig grund i växtodlingen. Välkommen på en förmiddagsträff där vi tillsammans med Jon Wessling, sakkunnig inom markavvattning, diskuterar frågor om hur dränering och dikesunderhåll påverkar vattenhushållning, odling och miljö. Vi pratar också om hur regelverket kring dikesunderhåll ser ut, om praktiska aspekter kring dikesunderhåll och hur markavvattningsföretag fungerar.

Träffen arrangeras av Länsstyrelsen i Örebro län tillsammans med Örebro läns Spannmålsodlarförening.

Kursen börjar 9.30, men fika serveras från 9.00.

Målgrupp

Lantbrukare

Föreläsare

  • Jon Wessling, sakkunnig inom markavvattning på Hushållningssällskapet i Nyköping.
  • Yvonne Gustavsson, studiecirkelledare.
  • Ann-Sofie Hedberg och Therese Erneskog, Länsstyrelsen i Örebro län.

Program

Dagen kommer bland annat att innehålla:

  • Underhåll av diken och täckdikning - ekonomi, miljö och genomförande.
  • Skyldigheter och rättigheter kring underhåll av diken.
  • Markavvattningsföretag. Hur aktiverar jag en vilande samfällighet?
  • Hur hanterar jag risk för ökad belastning på mina diken på grund av exploatering eller klimatförändringar?
  • Fördröjnings- och dagvattendammar.
  • Studiecirklar om vatten och diken. Hur fungerar de?

EU-flagga och texten finansieras av Europeiska unionen.
Logga Greppa Näringen.
Var:
Nybblekyrkan, Vintrosa
Kostnad:
Träffen finansieras via Greppa Näringen och är kostnadsfri för deltagarna.
Sista anmälningsdag:
27 nov 2023

Anmälan

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 27 november klockan 23.59.

Personuppgifter

Personuppgifter samlas in för att redovisa kursen till Jordbruksverket som en aktivitet finansierad av strategiska planen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Skicka övriga upplysningar via e-post

Övriga upplysningar om till exempel specialkost, allergi eller hjälpmedel, skickar du separat via e-post till kontaktpersonen för arrangemanget.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss