Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

25 nov 2023 klocka 10.00 - 13.00

Våtmarksguidning i månadens naturreservat Ventärnen

Ventärnen. Foto: Emil Pagstedt Andersson

Välkommen till en guidad tur i månadens naturreservat Ventärnen i Askersunds kommun. Temat för dagen är återskapande av våtmarker.

Guidning om återskapande av våtmarker

Du har säkert hört talas om den senaste tidens stora satsning på att restaurera våtmarker. Lördagen den 25 november har du möjlighet att få veta mer om vad till det egentligen innebär och vilken nytta dessa åtgärder har för såväl klimat som enskilda växter och djur. Länsstyrelsen finns på plats och visar vad som gjorts i naturreservatet och det närliggande Ekmoängen, som till exempel igenproppning av diken och återmeandring av bäckfåror.

Naturreservatet Ventärnen

Våta marker finns det gott om i naturreservatet Ventärnen. Ventärnen omges av flera olika slags sumpskogar. Många av träden är gamla och luftfuktigheten är hög, vilket innebär perfekta livsmiljöer för en mängd hotade lavar, mossor och svampar. Bävern är aktiv i området och bidrar på olika sätt till den artrika miljön. Inte minst genom att se till att det alltid finns döda träd och stubbar, till glädje för olika vedlevande svampar och insekter. Och där det finns träd fulla med insektslarver finns det hög chans att få spana in olika hackspettar.

Läs mer om naturreservatet Ventärnen och hur du hittar dit

Ta med: matsäck, kläder efter väder och stövlar/skor som klarar blöta marker.

Arrangeras av: Hopajola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på uppdrag av Länsstyrelsen

Var:
Naturreservatet Ventärnen. OBS, samling vid naturreservatet Fagertärns parkering.
Kostnad:
Gratis
Sista anmälningsdag:
Ingen anmälan krävs

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss