20 okt 2023 klocka 09.00 - 15.00

Foder planering/tillväxt och ekonomi

 fyra bilder på rad. Kalvar på ströbädd, diko med kalv på bete, fodergång i stort stall, grupp med människor på ladugårdsbacke

Kostnaderna i nötköttsproduktionen har ökat och det är extra viktigt att du som nötköttsproducent ser över och räknar på din produktion innan utfodringen av årets grovfoder börjar.

Innehåll

Under dagen blir det föreläsningar på förmiddagen och workshop om gårdsstrategier på eftermiddagen. Eftermiddagen avslutas med ett gårdsbesök hos en ungnötsproducent.

Vi kommer bland annat prata om:

  • Vilken foderstrategi är bäst/lönsammast utifrån årets grovfoder?
  • Hur får du bäst tillväxt på djuren till acceptabel kostnad, arbetsbelastning och klimatpåverkan.
  • Vilket foder behöver köpas in och vad skulle vara möjligt att sälja?

Vi kommer att prata om säsongens utfall av grovfodret. Hur används gårdens grovfoder på bästa sätt, vad behöver kompletteras med och vilket utfall kan vi räkna med i produktionsresultatet.

Ta med de foderanalyser du har av årets foder!

Kursansvarig

Maja-Lena (Malla) Främling, Lantbruksråd i Väst , Produktionsrådgivare nöt

Kostnad

Kursen är gratis men du betalar för maten (fika, lunch och fika). Kursen är finansierad av Länsstyrelsen i Södermanlands län med medel från Greppa Näringen.

Anmälan

Anmälan görs senast 13 oktober till Lantbruksråd i Väst via epost kurser@lantbruksradivast.se.

För att din anmälan ska vara komplett behöver vi ha: namn, adress, mailadress, telefonnummer och personnummer.

Oanmäld frånvaro debiteras eventuella omkostnader i efterhand.

Mer information

Kontakta Malla via info@lantbruksradivast.se eller 070-207 51 67.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
greppa näringen logga
Lantbruksråd i väst logotyp
Var:
Herrfallet, Arboga på förmiddag, gårdsbesök eftermiddag
Kostnad:
Kursen är kostnadsfri och finansieras av Greppa Näringen inom landsbygdsprogrammet.
Sista anmälningsdag:
13 okt 2023

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss