04- 13 okt 2023 klocka 00.00 - 00.00

Frukostwebbinarier om hållbar konsumtion

Nätkassar för återbruk, närbild på nät.

RUS, länsstyrelsernas regionala utveckling och samverkan i miljömålssystemet, bjuder tillsammans med nationella myndigheter in till webbinarier som tar upp olika delar av konsumtionsområdet.

Under en dryg vecka i oktober arrangeras sex stycken digitala frukostmöten som berör olika delar av konsumtionsområdet. De olika tillfällena ger en bra bild över pågående nationella uppdrag och projekt. Förhoppningen är att de ska ge inspiration och konkreta verktyg till deltagarna för att ta ytterligare kliv på vägen till en mer hållbar konsumtion.

Webbinarierna arrangeras av RUS, länsstyrelsernas regionala utveckling och samverkan i miljömålssystemet, tillsammans med nationella myndigheter och organisationer.

Målgrupp

Målgruppen är miljö- och hållbarhetsstrateger, eller motsvarande, på kommuner, regioner och länsstyrelser.

Praktisk information

Du hittar information om respektive webbinarium här nedanför. Där finns även länk till varje webbinarium. Ingen anmälan behövs.

Har du frågor? Kontakta Susanne Dahlberg susanne.dahlberg@lansstyrelsen.se

Program: frukostwebbinarier om hållbar konsumtion

Onsdag 4 oktober kl. 09.00-10.00

Hur kan schaktmassor användas som en resurs?

Presentation av Naturvårdsverkets regeringsuppdrag om schaktmassor och annat naturligt förekommande material som kan användas för anläggningsändamål.

Kristina Widenberg, Naturvårdsverket

Östergötlands regionala avfallsstrategi - ett självskattningssystem

Maja Kling Ek, Länsstyrelsen i Östergötland

Anslut till Skype-mötet Länk till annan webbplats.

Fredag 6 oktober kl. 9.00-10.15

Kompostering och bionedbrytbarhet

Nationell plastsamordning och SIS bjuder in till ett webbinarium om kompostering och bionedbrytbarhet. SIS berättar om befintliga standarder för förpackningar respektive plast.

Bledar Beqiri, Svenska Institutet för Standarder

Lena Stig, Naturvårdsverket

Anslut till zoom-mötet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Meeting ID: 821 0389 4619

Måndag 9 oktober kl. 9.00-10.00

Hållbara textilier

Rebecca Uggla, Naturvårdsverket

Anslut till Skype-mötet Länk till annan webbplats.

Onsdag 11 oktober kl. 9.00-10.30

Så skapar du beteendeförändring hos hushållen – fokus avfallsförebyggande

Åsa Hagelin, Avfall Sverige

Maria Ivarsson, Naturvårdsverket

Anslut till Skype-mötet Länk till annan webbplats.

Torsdag 12 oktober kl. 9.00-10.00

Uttjänta solcellspaneler och vindturbinblad – statens insatser för en effektiv hantering

Riksrevisionen har granskat om staten genom olika styrmedel ser till att uttjänta solcellspaneler och vindturbinblad hanteras effektivt. Granskningen visar att de statliga styrmedel som finns idag inte är tillräckliga för att främja en effektiv hantering i enlighet med avfallshierarkin av uttjänta solcellspaneler och vindturbinblad.

Fredrik Engström och Annelie Jansson Westin, Riksrevisionen

Anslut till Skype-mötet Länk till annan webbplats.

Fredag 13 oktober kl. 9.00-10.00

Upphandling som ett strategiskt verktyg för att styra mot fossilfrihet och cirkulär ekonomi

Upphandlingsmyndigheten berättar om genomförande av myndighetens regeringsuppdrag Upphandling som främjar omställningen till ett mer cirkulärt och fossilfritt samhälle (2022-2025).

Margareta Bergh, Upphandlingsmyndigheten

Anslut till Skype-mötet Länk till annan webbplats.

Var:
Online via skype och Zoom
Kostnad:
Gratis
Sista anmälningsdag:
Ingen anmälan krävs

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss