29- 30 nov 2023 klocka 09.00 - 15.30

Nationell samling för delaktighet

Bild som visar symboler för teckenspråk.

Illustration: Annefrid Sjöman

Det här får du inte missa! Under två fullspäckade dagar får du metoder och kunskap om hur just du kan arbeta för att skapa jämlika levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Vi lovar flera praktiska exempel som inspirerar.

Du kan ta del av konferensen digitalt i sin helhet, eller så väljer du att lyssna på det fokusområde som du är särskilt intresserad av.

Konferensen har fem olika fokusområden:

  1. Styrning och ledning av funktionshinderspolitiken – Vad är nyckeln hos de kommuner som lyckats gå från vision till praktik?
  2. Samhällsplanering och universell utformning - Hur garanterar vi att funktionshinderperspektivet finns med från plan till genomförande?
  3. Barns delaktighet i skolan – Vad behövs för att säkerställa barnets bästa?
  4. Migration och funktionsnedsättning - Hur är det att leva med funktionsnedsättning som ny i Sverige?
  5. Krisberedskap ur ett funktionshindersperspektiv – Hur fungerar krisberedskap idag och hur ser vi till att alla garanteras säkerhet?

Målgrupp

Konferensen riktar sig till dig som är anställd eller politiker i kommun eller region. Du som är representant från civilsamhället är också varmt välkommen.

Tillgänglighet

Konferensen kommer att ha skriv- och teckentolk. Hör av dig om du har andra tillgänglighetsbehov.

Anmälan

Anmäl dig på Länsstyrelsen Västra Götalands webbplats

Arrangörer

Myndigheten för delaktighet och Sveriges länsstyrelser.

Var:
Konferensen sänds digitalt.
Kostnad:
Konferensen är gratis.
Sista anmälningsdag:
22 nov 2023

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss