• Eldningsförbud i hela Örebro län

    Risken för bränder i skog och mark är mycket stor i hela Örebro län. Därför har Länsstyrelsen, i samråd med länets räddningstjänst, beslutat att det från och med tisdag 6 juni klockan 8 råder eldningsförbud i länets samtliga kommuner.

Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

31 maj 2023 klocka 13.00 - 14.30

Gör din egen växtnäringsbalans

Processbild som beskriver principer för växtnäringsbalans med inflöde av nedfall, produkter och N-fixering till din gård och ett utflöde av produkter.

Välkommen på en digital träff om att göra en växtnäringsbalans med hjälp av Greppa Näringen. En växtnäringsbalans ger dig en överblick över hur effektivt du använder växtnäringen på gården och hur det förändras över åren. Det är också något du måste göra inom stödet Precisonsodling - planering.

Är du aktiv inom nitratkänsligt område har du kanske sökt stödet Precisionsjordbruk – planering. En del, för att uppfylla kraven för detta stöd, är att göra en växtnäringsbalans på gårdsnivå minst var tredje år. Du ska räkna ut gårdsbalansen för kväve, fosfor och kalium totalt och per hektar. Den ska finnas tillgängligt att kontrollera sista ändringsdagen för SAM-ansökan den 15 juni.

Ett sätt att göra en växtnäringsbalans är att göra den via Greppa Näringens webbplats. På denna utbildning får du hjälp att använda Greppas program för att göra din balans.

Medverkande

Tellie Karlsson, Greppa Näringen, Jordbruksverket visar hur du kan göra din egen växtnäringsbalans via webbplatsen, Greppa.nu.

Anmäl

Anmäl dig via Länsstyrelsen i Gävleborgs webbplats. Länk till annan webbplats.

Aktiviten arrangeras i samverkan inom Greppa Näringen Region Mitt, Länsstyrelserna i Gävleborgs, Dalarnas, Västmanlands, Uppsala, Stockholms, Södermanlands och Örebro län

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Logga Greppa Näringen.
Var:
Digital träff. Du får en länk via mejl.
Kostnad:
Kostnadsfritt. Finansieras via medel från EU.
Sista anmälningsdag:
29 maj 2023

Kontakt