Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

25 maj 2023 klocka 16.00 - 19.00

Samförvaltning av klövvilt

Vildsvin i veteåker.

Välkommen till en träff på Boo Egendom, där vi får se exempel på arbete med viltproblematik i jord- och skogsbruket. Vi diskuterar arbetet med samförvaltning av klövvilt. Målet är att anpassa förvaltningen av klövvilt till nuvarande situation, där vi har en varierande förekomst av olika arter av klövvilt som delar på tillgängligt foder.

Vi besöker Boo Egendom för en gemensam rundtur där vi får se exempel på arbete med viltproblematik i jord- och skogsbruket. Tillsammans för vi en dialog kring olika åtgärder i viltförvaltningen, med tid för frågor och diskussion.

Det övergripande syftet med en samlad förvaltning (samförvaltning) av länets klövvilt är att få friska och välmående viltstammar i balans med den naturliga fodertillgången, och samtidigt hålla skador som orsakats av vilt på en acceptabel nivå. Målet är att anpassa förvaltningen av klövvilt till nuvarande situation, där vi har en varierande förekomst av olika arter av klövvilt som delar på tillgängligt foder.

Riktlinjer för samförvaltning av klövvilt i Örebro län

Målgrupp

Markägare, jägare och lantbrukare i Örebro län.

Medverkande

  • Per Thelin, Boo Egendom
  • Johan Stedt, Svenska Jägareförbundet
  • Lennart Eklund, Jägarnas Riksförbund
  • Anna Åman-Sigbjörnsson, Lantbrukarnas riksförbund
  • Martin Wallgärd, Skogsstyrelsen
  • Lena Jörgensen, Länsstyrelsen.

Anmälan

Anmäl dig genom att mejla Lena Jörgensen på lena.jorgensen@lansstyrelsen.se. Sista anmälningsdag är 18 maj.

Program

Vi samlas klockan 16.00 vid Averby, Smedjan 443, Hjortkvarn. Per Thelin, jakt- och viltvårdsansvarig på Boo Egendom AB, tar emot oss och presenterar verksamheten på godset.

Vi har en gemensam rundtur där vi får se exempel på arbete med viltproblematiken i jord- och skogsbruket. Vi får se exempel på avledande utfodring, foderskapande åtgärder, föryngring av tall med mera. Vi får också höra om ett projekt kring vildsvin som genomförs i samverkan med forskare från SLU, där effekten av utfodring, skördebortfall och störning undersöks. Mätning av skördeförluster orsakat av vilt görs med hjälp av uthägnader, invägning vid skörd med mera. Vi får också se viltslakteriet där fällt vilt omhändertas. Tillsammans för vi en dialog kring olika åtgärder i viltförvaltningen, med tid för frågor och diskussion.

Du blir serverad kaffe och smörgås under kvällen.

Vägbeskrivning

Från riksväg 51, strax norr om Hjortkvarn, sväng österut vid skylt mot Averby, Brevens Bruk. Kör 1,3 kilometer, därefter ligger Smedjan på vänster sida.

EU-flagga för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsområden
Var:
Boo Egendom. Samling vid Averby, Smedjan 443, Hjortkvarn.
Kostnad:
Kostnadsfritt för dig som deltar. Aktiviteten finansieras via Landsbygdsprogrammet.
Sista anmälningsdag:
18 maj 2023

Kontakt