Aktuella vädervarningar i Örebro länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

05 dec 2023 klocka 10.00 - 15.00

Utbildning för lokala brottsförebyggande råd – i Uppsala

Med syftet att stödja implementering av kommande lagstiftning gällande kommuners brottsförebyggande ansvar bjuder länsstyrelserna i Mellansverige till en utbildningsdag för lokala brottsförebyggande råd i Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Södermanland, Värmland, Västmanland och Örebro län.

Ny lagstiftning gällande kommuners ansvar för brottsförebyggande arbetet träder i kraft den 1 juli 2023. Vad innebär det lagstadgade ansvaret för kommunen och vilken roll får de strategiska brottsförebyggande råden? De flesta kommuner arbetar redan i dag med brottsförebyggande frågor inom olika verksamheter och i samverkan med andra aktörer. Arbetet organiseras och drivs genom kommunens brottsförebyggande råd. I många fall fungerar råden väl, men hur kan det brottsförebyggande arbetet i rådet vässas ytterligare och utvecklas i linje med lagstiftningen.

Henrik Andershed, professor i kriminologi och psykologi på Örebro universitet håller i utbildningen. 

Målgrupp

Deltagare i lokala brottsförebyggande råd. Vi ser gärna att hela eller delar av det brottsförebyggande rådet går utbildningen tillsammans. Observera att varje deltagare behöver göra sin egen anmälan.

Om utbildningen

Utbildningen genomförs en gång i varje län, vid olika tillfällen men alltid samma tid (10.00 - 15.00). Kan ni inte delta vid utbildningstillfället i ert respektive län är så det möjligt att gå utbildningen vid ett tillfälle i ett annat län. Följande platser och datum finns att välja mellan: 

Om anmälan

Utbildningen är kostnadsfri, men bindande. Det är möjligt att överlåta din plats till kollega ifall du inte har möjlighet att delta. Deltagaren bekostar eventuell resa och logi.

Anmäl dig till den aktuella Länsstyrelsen i det län där du önskar delta på utbildningen.

Detaljerat program presenteras längre fram.

Anmälan

Anmäl dig genom att fylla i formuläret.

Skicka övriga upplysningar via e-post

Frågor eller övriga upplysningar om till exempel specialkost, allergi eller hjälpmedel, skickar du separat via e-post till kontaktpersonen för arrangemanget.

Var:
Elite Hotel Academia, Suttungs gränd 6, 753 19 i Uppsala
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
26 okt 2023

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss