23 aug 2023 klocka 09.00 - 12.00

Att upptäcka våld i nära relation med FREDA-kortfrågor

Illustration över två personer som sitter i en soffa och samtalar

Personal inom hälso- och sjukvård och socialtjänsten behöver ha kunskaper om och förmåga att se tecken och samtala med den som utsatts för våld. För att kunna ställa frågor och veta hur vi ska förmedla stöd och hjälp behövs kunskap och information samt stöd från ledning och i arbetsrutiner.

Som en grund för detta arbete bjuder länsstyrelserna i Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro in till ett digitalt utbildningstillfälle där du får grundläggande kunskap om våld i nära relation och verktyg för att ställa frågor och samtala om våld i nära relation.

Om FREDA-kortfrågor på Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Innehåll

  • Kunskap om våld i nära relation och dess konsekvenser på individ- och samhällsnivå.
  • Varför är det viktigt att upptäcka våld?
  • Att fråga om våld med hjälp av manualbaserade instrument som FREDA-kortfrågor.
  • Hur skapar vi förutsättningar för att fråga om våld i vår organisation?
  • Övning ger färdighet – prova på att ställa frågor om våld i nära relation.

Syfte

Att du som deltar känner dig trygg i att ställa frågor om våld och har den kunskap som behövs för att i ett första skede möta personer som utsatts för våld i nära relation.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till personal inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst i ovan nämnda län. Utbildningen riktar sig även till dig som i ditt arbete vill börja fråga om våld.

Utbildningen är en grundutbildning och riktar sig inte till dig som har kunskap och erfarenhet av att ställa frågor om våld.

Webbkurs om våld

För att du i större utsträckning ska kunna ta till dig innehållet i utbildningen rekommenderar vi att du har baskunskaper om våld i nära relationer. Som deltagare bör du innan utbildningen genomföra en digital introduktionskurs. Kursen tar cirka tre timmar att genomföra.

Genomför introduktionskursen om mäns våld mot kvinnor Länk till annan webbplats.

Anmälan

Anmäl dig genom att fylla i formuläret.

Var:
Digitalt
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
16 aug 2023

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss