14 sep 2023 klocka 09.00 - 12.00

Webbseminarium om verksamheter för personligt ombud

Välkommen till ett digitalt och kostnadsfritt seminarium om innebörden av att ha och driva ledningsgrupper för personligt ombuds verksamhet i fem län.

Länsstyrelserna i Dalarna, Gävleborg, Värmland, Västmanland och Örebros län anordnar ett webbseminarium för de ledningsgrupper som ansvarar för verksamheter med personligt ombud. Syftet är att öka kunskapen om ledningsgruppens roll, hur man kan hantera utmaningar och arbeta för utveckling inom verksamhet med personligt ombud.

Personligt ombud är en verksamhet som varje kommun kan bedriva till stöd för personer med psykiska funktionsnedsättningar. För verksamheten personligt ombud ska det finnas en ledningsgrupp där representanter från kommunen, regionens primärvård och psykiatri, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och ibland även patient-, brukar- och anhörigorganisationer ingår. Ledningsgruppens uppgift är att utveckla verksamheten och förbättra villkoren för personer med psykiskt funktionsnedsättning.

Målgrupp

Representanter i ledningsgrupper och verksamhetscheferna personligt ombud i Dalarnas, Gävleborgs, Värmlands, Västmanlands och Örebro län

Program

  • 13.00 Incheckning
  • 13.15 Inledning av Länsstyrelserna
  • 13.20 Information om syftet med ledningsgrupperna och vilka som ska ingå Alinda Blomkvist och Anders Molt, utredare vid Socialstyrelsen informerar
  • 14.20 Paus
  • 14.30 Saktametoden och utmaningar att leda ledningsgruppen Monica Persson, socialdirektör Karlstad informerar
  • 15.30 Avslutande ord

Vid varje pass kommer det att finnas utrymme för frågor och reflektioner.

Anmälan

Anmälan till detta seminarium sker via Länsstyrelsen i Värmlands webbplats.

Var:
Digitalt. Länk kommer att skickas till de som anmält sig några dagar innan seminariet
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
01 sep 2023

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss