09 nov 2023 klocka 08.30 - 16.00

Konferens: Maskulinitet i förändring - bygga civil beredskap i en militariserad omvärld

Logotyp för ett jämställt Örebro län

Länsstyrelsen, Region Örebro län och RF-SISU bjuder in till årets konferens i serien Maskulinitet i förändring.

Årets tema fokuserar på maskulinitet inom arbetet med civilt beredskap och erfarenheter av normer som präglar militarisering. Vilka normer och strukturer skapas och reproduceras under kris och krigssituationer och vad får de för konsekvenser för samhället, individen och rikets säkerhet? Under dagen kommer forskare, myndigheter och civilsamhälle djupdyka i fenomenet från olika perspektiv och erbjuda både teoretiska och praktiska förklaringar och exempel med syfte att utveckla, utmana och dela kunskap.

Målgrupp

Konferensen vänder sig till dig som är politiker, chef och tjänsteperson som arbetar med frågor som berör jämställdhet, mäns våld mot kvinnor eller civil beredskap. Även du som verkar inom det civila samhället och föreningar är välkommen, samt du som har intresse av frågorna.

Utdelning av Örebro läns jämställdhetspris 2023

Under konferensen kommer länsråd Anna Olofsson presentera vinnaren av Örebro läns jämställdhetspris 2023. Priset uppmärksammar och hedrar ett bra jämställdhetsarbete som bidrar till människors makt att forma samhället och sina egna liv oavsett kön. Genom det lyfter vi tillsammans fram goda exempel på jämställdhetsinsatser i länet som kan inspirera i jämställdhetsarbetet. Örebro läns jämställdhetspris har instiftats av Länsstyrelsen i Örebro län och delas ut i samråd med aktörer i länet.

Om konferensen

Maskulinitet i förändring är en konferensserie som belyser aktuell forskning såväl som praktiskt arbete med särskild betoning på pojkar, män och maskuliniteter. Konferenserna har genomförts sedan 2010 och sker i samarbete mellan Länsstyrelsen i Örebro län, Region Örebro län och RF-SISU Örebro län.

Program

9.00 Inledning av Anna Olofsson, länsråd Länsstyrelsen i Örebro län.

9.15­­‑10.00 Militariserad Maskulinitet och politiskt våld, Erik Melander forskare freds- och konfliktstudier, Uppsala universitet. ­

10.00‑10.30 Paus

10.30‑11.20 Att synliggöra normer i krishantering, Misse Wester, professor i riskhantering och samhällssäkerhet, Lunds universitet.

11.30‑12.00 Prisutdelning av Örebro läns jämställdhetspris.

12.00‑13.00 Lunch

13.00‑13.30 Går jämställdhet och mångfaldsutveckling långsamt för kommunal räddningstjänst? Ola Mårtensson, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

13.30‑14.30 Kvinnor, fred och säkerhet i en föränderlig omvärld - lärdomar och vägen framåt. Emmicki Roos, expert på kvinnor, fred och säkerhet, verksam vid Folke Bernadotteakademin.

14.30‑15.00 Paus

15.00‑15.45 Rätt att försvara - Hur kan jämställdhet och mänskliga rättigheter stärka den civila beredskapen? Försvardirektör Max Hector och Karin Hopstadius, Länsstyrelsen i Kronoberg län.

16.00 Avslut

Anmälan

Anmäl dig genom att fylla i formuläret.

Skicka övriga upplysningar via e-post

Övriga upplysningar om till exempel specialkost, allergi eller hjälpmedel, skickar du separat via e-post till kontaktpersonen för arrangemanget.

Var:
Kulturkvarteret, lokal Volymen
Kostnad:
Kostnadsfritt. Länsstyrelsen bjuder på fika och lunch
Sista anmälningsdag:
03 nov 2023

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss