• Eldningsförbud i hela Örebro län

  Risken för bränder i skog och mark är mycket stor i hela Örebro län. Därför har Länsstyrelsen, i samråd med länets räddningstjänst, beslutat att det från och med tisdag 6 juni klockan 8 råder eldningsförbud i länets samtliga kommuner.

Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

29 maj 2023 klocka 08.30 - 16.15

Utbildningsdag för Örebro läns skolsköterskor kring barn som närstående/anhöriga

Många barn växer upp i familjer med missbruk eller psykisk ohälsa. Det får ofta allvarliga konsekvenser för deras hälsa, skolgång och arbetsliv. Detta gäller även vid syskon eller förälders allvarliga sjukdom eller död. Med stöd till barnen och föräldrarna kan mönstret mellan generationerna brytas.

Elevhälsans medicinska enhet i samarbete med Länsstyrelsen i Örebro län, Region Örebro län samt länets kommuner bjuder in till en utbildningsdag för länets skolsköterskor.

Syftet med utbildningen är att rusta elevhälsans skolsköterskor med kunskap inom området barn och unga som anhöriga/närstående inför de nya enkätfrågorna och de kommande hälsosamtal som sker med eleverna utifrån enkätfrågorna. Utbildningsdagen kommer att ge kunskap om hur samtal kan ske med barn och vårdnadshavare och vilket stöd som går att bolla vidare till.

Målgrupp

Skolsköterskor i samtliga skolor i Örebro län.

Program

Preliminärt innehåll för dagen:

 • Barn och unga som närstående/anhöriga
  Kuling, Sputnik och Nära Cancer finns med och ger oss en bakgrund.
  • Hur omfattande är det?
  • Hur påverkas barnet/familjen?

 • Verktygslåda
  • Hur pratar jag med barnet?
  • Hur pratar jag med vårdnadshavare?
  • Vart vänder jag mig för barnets och förälderns bästa?
 • Praktiska råd

Anmälan

Anmäl dig genom att fylla i formuläret.

Skicka övriga upplysningar via e-post

Övriga upplysningar om till exempel specialkost, allergi eller hjälpmedel, skickar du separat via e-post till kontaktpersonen för arrangemanget.

Var:
Universitetssjukhuset Örebro, konferenssal Wilandersalen i M-huset
Kostnad:
Kostnadsfritt, vi bjuder på fika (men ej lunch)
Sista anmälningsdag:
05 maj 2023

Kontakt