06 dec 2023 klocka 09.00 - 15.30

Jämställdhetsdialog, december

Logotyp för Ett jämställt Örebro län

Länsstyrelsen bjuder in till årets sista jämställdhetsdialog där vi fokuserar på ämnet utrikesfödda kvinnors etablering på arbetsmarknaden.

Under dagen kommer vi dels få lyssna till Jämställdhetsmyndigheten med fokus på rapporten ”Mellan tillit och misstro – utrikes födda kvinnor om sina behov och hinder i relation till arbetsmarknadsetablering Länk till annan webbplats.”. Vi kommer även ta del av den myndighetsgemensamma plan Länk till annan webbplats. som tagits fram av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Socialstyrelsen. Hur arbetar vi vidare med detta på regional och lokal nivå och vilka utmaningar har vi i Örebro län? Vi kommer diskutera i workshops samt ta del av erfarenheter från projektet Trappan Länk till annan webbplats., ett utbildningsprogram som syftade till att ge utrikesfödda kvinnor resurser för att etablera sig på arbetsmarknaden.

Syftet med dagen är att skapa samverkan och samarbete mellan aktörer i Örebro län som arbetar med frågor som berör utrikesfödda kvinnors etablering på arbetsmarknaden. Samt fördjupa kunskapen om utmaningar kopplat till målgruppen ur både ett jämställdhets- och integrationsperspektiv.

Målgrupp

Personer som ingår i Länsstyrelsens nätverk eller arbetar inom områdena integration, jämställdhet och mäns våld mot kvinnor i Örebro län. Vi bjuder även in dig som arbetar med målgruppen och som berörs av arbetsmarknadsinsatser för utrikesfödda kvinnor.

Bakgrund

Under våren 2023 lanserades en myndighetsgemensam plan Länk till annan webbplats., framtagen av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelsen Västernorrland, Migrationsverket och Socialstyrelsen. Syftet med planen är att öka utrikesfödda kvinnors inträde på arbetsmarknaden. Detta ska ske genom bland annat ökad kunskapsöverföring och förbättrad samverkan mellan myndigheter och kommunala, regionala och civila aktörer. Målgruppen för uppdraget är alla utrikesfödda kvinnor, oavsett om de idag är en del av arbetskraften eller inte. Utrikes födda kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden är en prioriterad grupp och särskilt de som är anhöriginvandrare. I samband med detta lanserades även Jämställdhetsmyndighetens rapport ”Mellan tillit och misstro - utrikes födda kvinnor om sina behov och hinder i relation till arbetsmarknadsetablering Länk till annan webbplats.”. Rapporten lyfter utrikesfödda kvinnors upplevelse av att komma in på arbetsmarknaden.

Program

Programmet är preliminärt och kan komma att förändras.

08.30 - 09.00 Registrering och fika

Länsstyrelsen inleder

Mellan tillit och misstro
Jämställdhetsmyndigheten, Eva Thyselius.

Myndighetsgemensamplan för utrikesfödda kvinnors etablering på arbetsmarknaden
Arbetsförmedlingen, Oskar Adenfelt.

Diskussion - Vilka utmaningar har vi på regional nivå?

12.00 - 13.00 Lunch

Projektet Trappan
ABF, Projektledare, deltagare och arbetsgivare berättar om sina erfarenheter.

Workshop

15.00 Avslut

Anmälan

Anmäl dig genom att fylla i formuläret.

Skicka övriga upplysningar via e-post

Övriga upplysningar om till exempel specialkost, allergi eller hjälpmedel, skickar du separat via e-post till kontaktpersonen för arrangemanget.

Var:
Conventum, Örebro
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
27 nov 2023

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss