03- 04 maj 2023 klocka 08.00 - 17.00

Utbildning i responsbaserad praktik inom området våld i nära relation

Länsstyrelsen i Örebro län bjuder in till en tvådagarsutbildning med doktor Allan Wade, terapeut och forskare på University of Victoria i Kanada.

Under denna tvådagarsutbildning kommer Allan Wade att presentera kärnmetoderna för responsbaserad praktik Länk till annan webbplats. med fokus på intervjuteknik för våldsutsatta och våldsutövare i nära relation, inkluderat barn och unga.

Dagarnas fokus kommer att vara på relationen mellan sociala nätverk och olika hjälpinstansers svar, de våldsutsattas taktiker för motstånd samt våldsutövarens strategiska handlingar.

Föreläsaren kommer att diskutera upplägg för arbete med individer, i gruppform samt hur man kan arbeta med par som hoppas på en relation fri från våld.

Målgrupp

Yrkesverksamma i Örebro län som i sitt arbete möter våldsutsatta och våldsutövare, exempelvis socialtjänst och polis samt andra som i sitt yrke möter målgruppen.

Utbildningen hålls på engelska

Utbildningen kommer att vara på engelska och möjlighet till översättning kommer inte finnas att tillgå.

Anmälan är bindande

Anmälan är bindande men det är okej att vid förhinder överlåta plats till kollega. I sådant fall meddela Länsstyrelsen om detta. Vid uteblivet deltagande utan giltig anledning (exempelvis sjukdom) kommer du att debiteras en avgift om 500 kronor.

I händelse av högt intresse och med tanke på det begränsade antalet platser kan Länsstyrelsen tvingas prioritera vilka som får möjlighet att medverka vid utbildningen. I detta fall kommer information att publiceras via e-post. Bekräftelse på din plats skickas ut efter sista anmälningsdag.

 

Program

Mer info om dagarnas program presenteras längre fram.

Anmälan

Anmäl dig genom att fylla i formuläret.

Skicka övriga upplysningar via e-post

Övriga upplysningar om till exempel specialkost, allergi eller hjälpmedel, skickar du separat via e-post till Emma.Karlsson.Filbey@lansstyrelsen.se.

Var:
Conventum, Olof Palmes Torg 1, Örebro
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
27 apr 2023

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss