15 mar 2023 klocka 10.00 - 14.00

Foderberedning och inomgårdsmekanisering

kalv

Välkommen på en träff som har fokus på hur foderhantering och olika utfodringskedjor påverkar foderspill och optimering av foderstaten.

Innehåll

Vi kommer göra en gårdsvandring där vi tittar på bandfoderfördelaren och de åtgärder gården genomfört för att spara på energi. Efter lunch berättar Emelie och Karin vad du kan göra för att minska foderspill och optimera foderstaten.

Gården Viby

På träffen håller vi till i Viby utanför Björnlunda hos Tomas Ånestrand. På gården bedriver Tomas Ånestrand mjölkproduktion med cirka 65 årskor. Korna mjölkas i en Lely mjölkrobot. På foderbordet får korna en grovfoderblandning med ensilage, kraftfoder ges i kraftfoderstationer.

Medverkande

Medverkar gör lantbrukaren Tomas Ånestrand, Emelie Uggla, produktionsrådgivare och Karin Andersson, byggrådgivare från Växa Sverige samt Malin Nilsson från Länsstyrelsen i Södermanland.

Anmälan

Anmälan via Länsstyrelsen i Södermanlands webbplats.

Kaffe serveras från 9.30

10:00–10:15 Välkommen, presentation av gården

10:15–12:00 Gårdsvandring med fokus foderberedning

12:00–12:40 Lunch specialkost anmäls till Malin Nilsson

12:40–14:00 (cirka) Föreläsning med diskussioner kring olika foderkedjor. Foderspill i fält och lager. Hur minimera foderspill i foderberedning och utfodring. Anpassade foderstater för olika djurkategorier; bäst för både djur, plånbok och miljö.

Var:
Viby, Björnlunda
Kostnad:
Gårdsvandringen bekostas av Södermanlands Länsstyrelse inom Landsbygdsprogrammet och är därför kostnadsfri. Förtäring till självkostnadspris.
Sista anmälningsdag:
09 mar 2023
logga eu greppa växa

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss