24 apr 2023 klocka 10.00 - 12.00

Våldsdialog - en plattform där forskning och praktik möts

Länsstyrelsen i Örebro län och Centrum för våldsstudier (CVS), Örebro universitet, bjuder in till ett webbseminarium för att ta del av forskning på våldsområdet.

Under förmiddagen kan du ta del av olika forskares arbeten kring riskhantering för våld i nära relation, stalkning och hedersrelaterat våld och förtryck. Du kommer också att få höra mer om forskningsprogrammet RISKSAM som är en arbetsmetod som ska hjälpa praktiker att översätta riskbedömning till riskhantering samt underlätta samverkan mellan olika aktörer. Under seminariet finns utrymme för dialog om vilka behov som upplevs inom praktiken och vilken forskning som saknas.

Målgrupp

Personer i Örebro län som arbetar eller berörs av frågor rörande mäns våld mot kvinnor, våld i nära relation och jämställdhet.

Program

10.00–10.10 Inledning och presentation Länsstyrelsen och CVS

10.10–11.00 Korta presentationer från forskare vid Örebro universitet

11.00–11.10 Paus

11.10–12.00 Dialog mellan forskare och praktiker

Anmälan

Anmäl dig genom att fylla i formuläret.

Skicka övriga upplysningar via e-post

Övriga upplysningar om till exempel specialkost, allergi eller hjälpmedel, skickar du separat via e-post till kontaktpersonen för arrangemanget.

Var:
Digitalt via Zoom
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
17 apr 2023

Kontakt