15 mar 2023 klocka 13.00 - 14.30

Att söka statsbidrag för integrationsinsatser

Bild på Sverige med en nyckel som går in

Välkommen till ett digitalt informationstillfälle om att söka statsbidrag för integrationsinsatser i Örebro län

Länsstyrelsen har flera regeringsuppdrag inom integration, ett av dessa är att handlägga statsbidrag. Därför utlyser vi nu medel för integrationsinsatser. Utlysningen är öppen från 16 februari till 30 april.

Medlen fördelas enligt förordning om Statsbidrag för verksamhet till asylsökande med flera (2016:1364), samt enligt ersättningsförordningen om 37 § och 37a § för ökad beredskap och mottagningskapacitet, utvecklad samverkan samt verksamhet med flyktingguider och familjekontakter (2010: 1122).

Mer information om utvecklingsmedlen hittar ni på länken nedan:
Stöd för integration

Målgrupp

Tjänstepersoner i länets kommuner och aktörer inom civilsamhället som arbetar med frågor rörande nyanlända, ensamkommande barn, asylsökande och skyddsbehövande.

Exempelvis ansvariga för integration och flyktingmottagande i kommunen. Även civila aktörer som är intresserade av att samverka med kommuner i integrationsinsatser eller söka medel för Tidiga insatser för asylsökande (TIA) är välkomna.

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Var:
Digitalt via Skype. Länk skickas ut dagen innan mötet
Kostnad:
Gratis
Sista anmälningsdag:
15 mar 2023

Kontakt