09 mar 2023 klocka 13.00 - 15.30

Jämställdhetsdialog

Länsstyrelsen i Örebro län bjuder in till ett nytt forum för att samordna länets arbete med jämställdhet och mäns våld mot kvinnor under namnet Jämställdhetsdialoger. Temat för för denna träff är jämställdhet som våldsförebyggande arbete.

Under dagen kommer vi fördjupa oss i hur vi kan arbeta med jämställdhetsanalyser för att förebygga mäns våld mot kvinnor. Vi kommer ta del av forskning samt diskutera enligt metoden Open space.

Syftet med dialogerna är att samla och stärka länets arbete inom hela det jämställdhetspolitiska området och erbjuda kompetenshöjning, erfarenhetsutbyte och nätverkande. Jämställdhetsdialogerna ersätter tidigare nätverk inom jämställdhet och mäns våld mot kvinnor. Under 2023 är tre jämställdhetsdialoger planerade med olika teman under följande datum:

  • 9 mars
  • 26 september
  • 6 december.

Målgrupp

Personer i Örebro län som arbetar eller berörs av frågor rörande jämställdhet, mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation.

Program

Föredragande är Maria Wemrell, docent i folkhälsovetenskap. Maria har skrivit "Den nordiska Paradoxen - jämställdhet och våld mot kvinnor i nära relation" och Lena Gunnarsson, docent i genusvetenskap. Lena har skrivit "Samtycke och sexuellt våld ur ett genusperspektiv".

Anmälan

Anmäl dig genom att fylla i formuläret.

Skicka övriga upplysningar via e-post

Övriga upplysningar om till exempel specialkost, allergi eller hjälpmedel, skickar du separat via e-post till kontaktpersonen för arrangemanget.

Var:
Örebro universitet, lokal Bion, Forumhuset
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
02 mar 2023

Kontakt

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss