• Eldningsförbud i hela Örebro län

    Risken för bränder i skog och mark är mycket stor i hela Örebro län. Därför har Länsstyrelsen, i samråd med länets räddningstjänst, beslutat att det från och med tisdag 6 juni klockan 8 råder eldningsförbud i länets samtliga kommuner.

Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

25 jan 2023 klocka 08.30 - 13.00

Länsdialog om narkotikasituationen och det förebyggande arbetet

Bild på vinterlandskap med röda stugor och snö

Foto: Mostphotos

Hur ser narkotikasituationen ut i Örebro län och vad blir nästa steg i det förebyggande arbetet? Samhällsråd T bjuder in till länsdialog för att presentera de första resultaten av länets samordnade mätningar av narkotikaspår i avloppsvatten. Syftet med dialogen är att få en samlad lägesbild och att diskutera hur vi tillsammans går vidare i det narkotikaförebyggande arbetet.

Polisen, Region Örebro län och Länsstyrelsen kommer komplettera lägesbilden av narkotikasituationen i länet. Det kommer även ges möjligheter till samtal om den samlade lägesbilden och nästa steg i arbetet.

Målgrupp

Nyckelpersoner i det lokala narkotikaförebyggande arbetet i Örebro läns kommuner. Det kan vara förtroendevalda från kommunstyrelser och regionstyrelsen. Chefer och tjänstepersoner inom bland annat polis, region, skola, folkhälsa, socialtjänst, kultur- och föreningsliv samt civilsamhället.

Dagens program

RISE Länk till annan webbplats. (Research Institutes of Sweden) kommer att presentera resultat från avloppsmätningarna som genomfördes under 2022. Region Örebro län, Polisen i Örebro län samt Länsstyrelsen i Örebro län är med och kompletterar lägesbilden. Fokus kommer att vara dialog kring den lokala lägesbilden och behov i det förebyggande arbetet. Länsstyrelsen bjuder på fika och lunch, eventuella kostpreferenser meddelas via e-post till någon av kontaktpersonerna.

Bakgrund

Samhällsråd T är Örebro läns styrgrupp för ANDTS (Alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar) och brottsförebyggande arbete. Under 2022 har en länsgemensam satsning gjorts i elva kommuner med att mäta narkotikaspår i avloppsvatten. Ambitionen är att dessa mätningar ska vara en del i det långsiktiga narkotikaförebyggande samarbetet som sker i länet.

Anmälan

Anmäl dig genom att fylla i formuläret.

Skicka övriga upplysningar via e-post

Övriga upplysningar om till exempel specialkost, allergi eller hjälpmedel, skickar du separat via e-post till kontaktpersonen för arrangemanget.

Var:
Scandic Grand Örebro, Fabriksgatan 21–23
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
17 jan 2023

Kontakt