05 dec 2022 klocka 13.00 - 15.30

Webbinarium: Förstå familjen - ett verktyg för dig som möter föräldrar med kognitiva svårigheter

Länsstyrelsen Västra Götaland och Kunskapscentrum för jämlik vård i Västra Götalandsregionen bjuder in till en halvdag för dig som möter föräldrar med kognitiva svårigheter.

Under webbinariet får du ta del av det nya verktyget Förstå familjen. Verktyget handlar om hur du som medarbetare kan göra för att skapa mer jämlika förutsättningar när du möter föräldrar med kognitiva svårigheter. Kognitiva svårigheter kan bero på exempelvis intellektuella funktionsnedsättningar, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller förvärvade hjärnskador efter olycka eller sjukdom.

Förstå familjen utgår från konkreta situationer och baseras på forskning och erfarenheter samt etablerade metoder och arbetssätt från en mängd olika verksamheter och kunskapsområden.

Medverkar gör också Barnskyddsteamet Västra Götaland och Folktandvården som berättar om sina erfarenheter av att möta föräldrar med kognitiva svårigheter.
Du som deltagare får också möjlighet att ställa frågor till de medverkande.

Målgrupp

Konferensen riktar sig till dig som i ditt arbete möter familjer där föräldrar har någon form av kognitiva svårigheter. Ibland vet du om att föräldrar har olika svårigheter, men inte alltid. Webbinariet är därför särskilt aktuellt för dig som arbetar inom exempelvis mödrahälsovård, förlossnings- och BB-vård, barnhälsovård, familjecentral, habilitering, barn- och vuxenpsykiatri, somatisk specialistsjukvård, socialtjänst, förskola, skola, primärvård, tandvård med flera.

Anmälan

Du anmäler dig till webbinariet på Länsstyrelsen i Västra Götalands webbplats.

Var:
Digitalt
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
01 dec 2022

Kontakt

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss