20 jan 2023 klocka 09.00 - 12.00

Nätverksträff för stödgruppsledare till barn och unga som anhöriga

Arbetar du i Örebro län som stödgruppsledare till barn och unga som anhöriga inom områdena missbruk, psykisk ohälsa eller barn i sorg? Då är du välkommen att delta på en nätverksträff tillsammans med andra stödgruppsledare.

Syftet med träffen är att utbyta erfarenheter och under dagen kommer vi tillsammans att diskutera/delge varandra övningar kring följande teman;

  • Beroende
  • Psykisk ohälsa
  • Familj
  • Medberoende
  • Gränser.

Förbered er genom att ta med er exempel på övningar eller hur ni pratar om dessa teman i era stödgrupper. Fundera även på förslag kring gemensam samverkan, utbildningar eller föreläsningar som är av intresse för gruppen framöver.

Målgrupp

För dig som arbetar som stödgruppsledare inom området barn och unga som anhöriga till förälder/närstående med missbruksproblematik, sorg eller psykisk ohälsa. Deltagande är gratis och vi bjuder på fika.

Dagens innehåll

  • Välkomna. Presentationsrunda samt lägesrunda utifrån frågeställningen: Så här går det för varje verksamhet i dagsläget (målgrupper barn/vuxna, antal grupper samverkan internt/externt).
  • Diskussion och utbyte i mindre grupper kring övningar utifrån ovanstående teman. För att få givande diskussioner önskar vi att alla deltagare förbereder sig innan nätverksträffen.
  • Vidare diskussion i helgrupp kring respektive gruppers tankar.
  • Vi diskuterar framtida behov av samverkan/utbildning/föreläsningar som är av intresse för gruppen.
  • Representation i länets arbetsgrupp.

Var:
Region Örebro län, Eklundavägen 1, Örebro. Anmälan sker i receptionen
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
13 jan 2023

Kontakt

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss