19 dec 2022 klocka 10.00 - 12.00

Workshop: Strategiskt och målstyrt integrationsarbete

Laxå kommun, som under många år arbetat strategiskt med integrationsfrågor, bjuder tillsammans med Länsstyrelsen i Örebro in till dialog och workshop kring strategiskt och målstyrt integrationsarbete.

Målgrupp

Mötet riktar sig till tjänstepersoner och politiker som arbetar med eller har ett intresse för integrationsfrågor i kommuner i Västra Götaland, Dalarna, Värmland och Örebro län.

Bakgrund

Redan 2015 påbörjade Laxå kommun sitt strategiska arbete när en politisk majoritet efterfrågade strategiska övergripande och mätbara mål för integration. Den plan som då togs fram reviderades genom en utredning 2019 och har nu med delfinansiering från Länsstyrelsens §37-medel reviderats igen under 2022.

Uppföljning av integrationsarbetet i Laxå under hela perioden 2015–2022 visar på goda resultat och effekter av kommunens arbete med mål och strategi. Sverige har nu en ny regering som genom Tidö-avtalet efterfrågar en bättre integration; hur kan och ska kommunerna arbeta med inte bara det operativa flyktingmottagandet utan också med ett strategiskt integrationsarbete?

Program

Under workshopen kommer vi få ta del av Laxås arbete med mål och strategi och tillsammans diskutera kring detta.

  • Laxå kommun presenterar sitt arbete med mål och strategi.
  • Varför ska vi arbeta strategiskt och målstyrt med integration?
  • Hur ser förutsättningarna ut för din kommun att politiskt förankra integrationsarbetet?

Var:
Digitalt via Zoom
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
16 dec 2022

Kontakt