14 dec 2022 klocka 12.00 - 13.00

Lunchseminarium om Kriminalvårdens arbete med våldsutövare

Välkommen till ett seminarium om Kriminalvårdens arbete med våldsutövare, med särskilt fokus på Kriminalvårdens regeringsuppdrag att utreda hur Predov kan spridas till socialtjänst och region.

Predov är en form av kognitiv beteendeterapi och bygger på social inlärningsteori. Under en timme kommer Helen Dahlquist, utredare på avdelningen för verksamhetsinnehåll på Kriminalvårdens huvudkontor och Karolina Bergström, kriminalvårdsinspektör Frivården Örebro/Karlstad att informera om arbetet med Predov. Helen arbetar bland annat med regeringsuppdraget hur Kriminalvården kan sprida behandlingsprogrammet Predov till kommuner och regioner. Karolina ansvarar för behandlingsprogrammen på frivårdskontoren i Örebro och Karlstad samt på anstalterna Kumla, Karlskoga och Hinseberg.

Seminariet arrangeras av Länsstyrelserna i Dalarnas län, Gävleborg, Uppsala län, Värmland, Västmanlands län och Örebro län med anledning att Länsstyrelserna fått i uppdrag att ta fram information och vägledning kopplat till ändringen i socialtjänstlagen. 

Målgrupp

Personal inom socialtjänst, hälso- och sjukvård och andra yrkesverksamma som arbetar med våldsutövare. Vi förbehåller oss rätten att fördela platserna jämnt spritt över länet.

Var:
Digitalt, länk skickas ut i nära anslutning till dagen
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
09 dec 2022

Kontakt

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss