Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

29 nov 2022 klocka 08.30 - 13.30

Konferens: Den digitala resan för nyanlända 

Bild med texten "Hubbar för digital kompetens" och AMIFs logotyp

Vi främjar migrationens möjligheter genom att driva projektet "Hubbar för digital kompetens" som medfinansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden

Hur kan vi stötta nyanlända i det svenska samhället och stärka deras digitala kunskaper? Välkommen att ta del av våra erfarenheter från projektet Hubbar för digital kompetens; ett treårigt AMIF-finansierat integrationsprojekt.

Syftet med projektet – som drivs av Länsstyrelsen i Örebro – har varit att öka den digitala kompetensen hos länets nyanlända tredjelandsmedborgare samt ta fram en modell för att arbeta systematiskt med frågan i länets kommuner. Under dagen kommer vi att presentera det vi har kommit fram till i projektet – vår modell och vår arbetsmetodik. Vi kommer få ta del av FOU Nordost och Danderyds kommun samt Integrationscentrum i Göteborgs arbete med digital kompetens. Dessutom blir det panelsamtal och såklart ett bra tillfälle att kunna samtala och byta erfarenheter med personer som arbetar med liknande frågor.

Målgrupp

Alla som möter nyanlända i sitt arbete och/eller arbetar med digitala e-tjänster och verktyg. Deltagare som befinner sig utanför länet kommer att erbjudas att delta digitalt på konferensen.

Program

08.30 Incheckning och fika

09.00 Landshövding Maria Larsson hälsar välkomna och inleder dagen

09.15-9.45 Länsstyrelsen i Örebro län: Aida Baxholm berättar om projektet Hubbar för digital kompetens

09.50-10.10 Partnerkommunerna Karlskoga, Laxå, Lindesberg och Örebro: Samtalar kring deras arbete i projektet och den fortsatta implementeringen.

10.10-10.30 Paus

10.30-10.50 Splitvision Research: Projektets följeforskare Jonas Modin och Nancy Aponno presenterar sin utvärdering av projektet

10.50 FOU Nordost: Nyanlända i det digitala samhället. Christofer Lindgren och Danderyds kommun ger en inblick i deras arbete med att ta fram digitala utbildningar för nyanlända.

11.20 Integrationscentrum: Arbetet efter projektet Digital delaktighet – hur gör vi i Göteborg? Frida Sundgren och Maisaa Abughalioun delar med sig av sina erfarenheter.

11.50 Paus

12.00 Panelsamtal: Hur går vi vidare? Medverkande är bland annat Arbetsförmedlingen, FOU Nordost, Integrationscentrum samt kommunrepresentanter.

12.30-13.30 Avslutande lunch

Var:
City Konferenscenter, Sal Rex (Klostergatan 23, Örebro). Deltagare som befinner sig utanför länet kommer att erbjudas att delta digitalt på konferensen
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
18 nov 2022

Kontakt