Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

21- 27 nov 2022 klocka 00.00 - 00.00

En vecka fri från våld

Krossad flaska

Under vecka 47 uppmärksammas den nationella kampanj- och aktivitetsveckan En vecka fri från våld i Örebro län. Här kommer vi samla de aktiviteter som sker i länet under veckan.

Program

Veckans program uppdateras löpande. Folkhälsoteamen i söder och norr bjuder in till tre digitala föreläsningar om våld och utsatta grupper för att uppmärksamma en vecka fri från våld.

Webbinarium: Allas ansvar att förebygga våld

Länsstyrelserna i Örebro, Dalarna, Gävleborg, Uppsala och Västmanland arrangerar tre stycken webbinarier. Webbinarierna berör hur olika delar av samhället kan ta ett gemensamt ansvar för att förebygga våld.

Du väljer om du vill delta på en eller flera av punkterna i programmet. Webbinarierna riktar sig till yrkesverksamma i de olika länen och programmet samt anmälningsformulär hittar du på vår webbplats.

  1. Webbinarium 1, kl. 08.00-09.30 tema: Skolans uppdrag att agera och förebygga våld.
  2. Webbinarium 2, kl. 11.30-13.00 tema: Svenska kyrkans utbildning Civilkurage Online.
  3. Webbinarium 3, kl. 15.00-16.30 tema: Vuxna och föräldrars ansvar att förebygga våld.

Anmälningsforumlär för webbinarium: Allas ansvar att förebygga våld | Länsstyrelsen Örebro (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Våld och äldre personer

Tid: 08.00–09.00
Plats:
Digitalt via Teams, länk skickas två dagar innan respektive tillfälle.
Arrangör: Sydnärkes folkhälsoteam

Johanna Simmons, ST-läkare och forskare föreläser om äldres utsatthet av våld och övergrep samt ger exempel på hur man som professionell kan ge stöd och hjälp till utsatta äldre personer.

Anmälan: Senast den 17 november, anmäl dig via Sydnärkes folkhälsoteams formulär.  Länk till annan webbplats.För frågor om anmälan eller föreläsningarna, kontakta hanna.bjorkman@lekeberg.se 

Våld och hedersrelaterat våld

Tid: 08:00–09:00
Plats:
Digitalt via Teams, länk skickas två dagar innan respektive tillfälle.
Arrangör: Sydnärkes folkhälsoteam

Alexander Sandberg från Alléskolan i Hallsberg föreläser om våld och hedersrelaterat våld. Vad är hedersrelaterat våld och hur upptäcker vi det?

Anmälan: Senast den 17 november, anmälan sker via Sydnärkes folkhälsoteams formulär. Länk till annan webbplats.
För frågor om anmälan eller föreläsningarna, kontakta hanna.bjorkman@lekeberg.se 

Våld mot kvinnor och barn – bär lagstiftaren sitt ansvar?

Tid: 09:00–15:20
Plats: Konsertsalen, Musikhögskolan, Örebro universitet.
Arrangör: Örebro universitet och Länsstyrelsen i Örebro län

Örebro universitet arrangerar tillsammans med Länsstyrelsen i Örebro en konferens som utforskar olika former av utsatthet i olika relationer, exempelvis partnerrelationer, familjerelationer, och relationer inom skola och föreningsliv.

Konferensen sätter samverkan mellan forskning och praktik i fokus, och består av en forskarstafett med flera kortare föredrag om de senaste forskningsresultaten om rättsväsendets hantering av våld mot kvinnor och barn, paneldiskussioner samt en avslutande talare.

Anmälan: Senast den 17 november på Örebro universitets webbplats Länk till annan webbplats..

Våldsutsatthet, trauma och beroende-problematik

Tid: 8:00-09:00
Plats: Digitalt via Teams, länk skickas två dagar innan respektive tillfälle.
Arrangör: Sydnärkes folkhälsoteam

Caroline Karlsson från Linköpings Stadsmission föreläser om våldsutsatthet och trauma kopplat till beroende-problematik.

Anmälan: Senast den 17 november, anmälan sker Sydnärkes foilkhälsoteams formulär.  Länk till annan webbplats.För frågor om anmälan eller föreläsningarna, kontakta hanna.bjorkman@lekeberg.se 

Ett Örebro län fritt från våld

Syftet med kampanj- och aktivitetsveckan En vecka fri från våld är att uppmärksamma det omfattande samhällsproblem som mäns våld mot kvinnor utgör samt att sprida kunskapen om att våld går att förebygga. Nationellt leds initiativet av Unizon och MÄN, med stöd av Jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelserna och Sveriges kommuner och regioner. En vecka fri från våld 2022 infaller vecka 47.

Anordnar din verksamhet aktiviteter under veckan?

Om din verksamhet anordnar aktiviteter i samband med En vecka fri från våld som ni vill synliggöra i programmet på denna sida är du välkommen att anmäla dessa genom formuläret nedan. Programmet kommer uppdateras löpande.

Anmälan av aktivitet till programmet

Du behöver fylla i och skicka in formuläret en gång för varje aktivitet som er verksamhet vill anmäla till programmet.

Er aktivitet behöver vara relevant och förenlig med kampanjveckans syfte för att publiceras i programmet. Om oklarheter uppstår kontaktar vi er.

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan. Om du inte fått en bekräftelse har något blivit tokigt. Kontakta oss i så fall, se kontaktperson längst ner på denna sida.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 18 november klockan 23.30.
Var:
Se respektive aktivitet.
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
Ingen anmälan krävs

Kontakt