07 dec 2022 klocka 13.00 - 15.15

Inspirationswebbinarium -

Att arbeta förebyggande med spel om pengar, digitalt spelande och skärmtid

Många vuxna är oroliga för barn och ungas skärmanvändning och spelande. Länsstyrelserna har därför tagit fram ett kunskapsstöd som kan användas för att öka kunskapen och starta en givande diskussion om skärmtid och spelande.

Länsstyrelserna i åtta mellansvenska län i samverkan med Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning bjuder in till ett inspirationswebbinarium för närmare genomgång av materialet och erfarenhetsutbyte. Folkhälsomyndigheten och CAN ger oss den senaste kunskapen om barn och ungas skärmvanor och spelande samt tydliggör vikten av att arbeta förebyggande.

Målgrupp

Kunskapsstödet och seminariet vänder sig till olika professioner inom till exempel skola, elevhälsa, socialtjänst, fritidsföreningar eller ideella organisationer. Men även till föräldraskapsstödjare och ANDTS-samordnare eller yrkesverksamma som möter föräldrar. Syftet med materialet är att öka kunskapen hos föräldrar och andra vuxna i barn och ungas närhet.

Program

  • Vikten av att arbeta spelförebyggande, Jessika Spångberg, utredare, Folkhälsomyndigheten
  • Problemspelande bland unga, CAN presenterar rapporten riskspelande och samband, Johan Svensson, utredare med forskningskompetens, CAN
  • Så arbetar du praktiskt med kunskapsstöd om barn och ungas skärmanvändning och spelande, Viveca Andersson, Länsstyrelsen Östergötland
  • Samtal i mindre grupper om materialet.

Anmälan

Anmälan till webbineriet sker på Länsstyrelsen i Gävleborgs webbplats.

Var:
Digital via Zoom, länk skickas ut efter sista anmälningsdag
Kostnad:
Kostnadsfri
Sista anmälningsdag:
02 dec 2022

Kontakt

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss