14 okt 2022 klocka 09.00 - 10.00

Frukostwebbinarium om hållbar konsumtion – plastupphandling

En jordglob ligger bland kvadratiska kartonger. Foto.

Foto: Andrii Yalanskyi

Under hösten arrangerar RUS en serie frukostwebbinarier om hållbar konsumtion, tillsammans med nationella myndigheter. Höstens fjärde webbinarium handlar om hållbar plastupphandling i en cirkulär omställning.

Att styra mot hållbara och innovativa offentliga inköp är en viktig del i arbetet med att driva mot en cirkulär omställning och mer cirkulära affärsmodeller.

Margareta Bergh på Upphandlingsmyndigheten berättar om stöd, verktyg och lärande exempel för att främja en mer hållbar upphandling och offentliga inköp av varor och tjänster som består av plast. Exempel ges från samarbete med Naturvårdsverket, som har det nationella samordningsansvaret, och nätverkssamarbete inom Plast i vården respektive Plast i kommunen.

Information ges också om Upphandlingsmydighetens stöd för att främja cirkulär ekonomi och fossilfri upphandling.

Målgrupp

Detta frukostwebbinarium riktar sig främst till miljö- och hållbarhetsstrateger, eller motsvarande, på såväl kommuner, regioner som länsstyrelser.

Arrangör

RUS står för regional utveckling och samordning i miljömålssystemet och drivs av länsstyrelserna. RUS stödjer, vägleder och samordnar länsstyrelsernas och även Skogsstyrelsens arbete och det regionala och lokala arbetet i miljömålssystemet. Denna aktivitet arrangeras av RUS i samarbete med Upphandlingsmyndigheten.

Anmälan

Anmäl dig på Länsstyrelsen Västernorrlands webbplats

Var:
Digitalt webbinarium, länk skickas via e-post till de som anmält sig
Kostnad:
Det är kostnadsfritt att delta
Sista anmälningsdag:
09 okt 2022

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss