Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

26 jul 2022 klocka 09.00 - 15.30

Lieslåtterkurs

Jordkällare

Ängen är ett stycke kulturhistoria med stor artrikedom på växter, djur och svampar. Idag återstår endast små spillror av ängsmark ett markslag som en gång satte sin prägel på odlingslandskapet. Lien hade en central roll i jordbruket ända fram till 1800-talet, då slåtterbalken började på att slå igenom. Idag finns ett förnyat intresse för att slå med lie.

Innehåll

  • Vilka lieblad som passar till olika ändamå.l
  • Hur liebladet jordläggs.
  • Hur orvet ska vara anpassat efter den som slår.
  • Att slipa en lie och sedan hålla den vass med bryne och sticka.
  • Hur man slår för att få bra resultat utan att få ont i ryggen.

Liar finns att låna men har du egen lie, ta med den så får du hjälp att slipa och ställa in den.

Kläder efter väder!

Begränsat antal platser!

Kursledare

Kjell Gustafsson från Ängagärdets Natur och kultur, pedagog och erfaren slåtterkarl.


Målgrupp

Lantbruksföretagare (jord, skog och trädgård), deras familjemedlemmar och anställda inom lantbruksverksamhet. OBS! Max två personer per hushåll/företag

Meddela om du har behov av speciell kost samt om du vill vara med på deltagarlistan för samåkning.

Tycker du att aktiviteten verkar intressant men du tillhör inte målgruppen? Hör av dig till Torgny Frembäck så får du delta i mån av plats.

Kostnad

Kursen finansieras via Landsbygdsprogrammet och är kostnadsfri för deltagarna. Lunch och fika serveras till självkostnadspris.

Om du får förhinder: Avanmäl dig snarast!

Information

Torgny Frembäck, torgny.framback@lansstyrelsen.se, 010-224 84 23

Om kursen är fullbokad kan du anmäla dig för en reservplats genom att skicka e-post till Torgny Frembäck: torgny.fremback@lansstyrelsen.se

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

    .

VAR:
Finngården Rikkenstorp, Grängesberg
KOSTNAD:
Kursen finansieras via Landsbygdsprogrammet och är kostnadsfri för deltagarna. Lunch och fika serveras till självkostnadspris.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
18 jul 2022

Kontakt