Risk för vattenbrist i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

12 sep 2022 klocka 10.00 - 12.00

Våldsdialog – en plattform där forskning och praktik möts

Länsstyrelsen i Örebro län och Centrum för våldsstudier (CVS), Örebro Universitet bjuder in till ett webbseminarium för att ta del av forskning på våldsområdet.

Under förmiddagen kan du ta del av olika forskares arbeten kring riskbedömning för våld i nära relation, stalkning och hedersrelaterat våld och förtryck. Du kommer att få höra mer om forskningsprogrammet Risksam som är en arbetsmetod som ska hjälpa praktiker att översätta riskbedömning till riskhantering samt underlätta samverkan mellan olika aktörer. Vid tillfället kommer det finnas utrymme att föra en dialog om vilka behov ni ser inom praktiken och vilken forskning som saknas.

Målgrupp

Praktiker i Örebro län som arbetar inom det sjätte jämställdhetspolitiska delmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Program

10.00 - 10.10 Inledning och presentation av CVS, Örebro Universitet

10.10 – 11.00 Korta presentationer från forskare vid Örebro universitet

11.00 - 11.10 Paus

11.10 - 12.00 Dialog mellan forskare och praktiker.

Anmälan

VAR:
Digitalt via Zoom
KOSTNAD:
Gratis
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
05 sep 2022

Kontakt