Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

11 maj 2022 klocka 09.00 - 15.30

Kurs om jordkällare

Jordkällare

Välkommen på en kursdag om jordkällare. Dagen innehåller både teori och praktiska moment.

Innehåll

Kursen inleds med ett teoripass på sal under förmiddagen. Kjell berättar om de olika typer av jordkällare som finns, deras grundkonstruktion, lämplig fuktighet och temperatur och mycket annat samt frågan om livsmedelsförvaring. Efter lunch åker vi ut och tittar på jordkällare i mildare stadier av förfall. Kjell ger råd om vad som kan göras med enkla medel för att få jordkällaren i stånd igen.

Vi kommer bland annat att pröva att spräcka stenblock - så rejäla handskar och glasögon är att föredra. Kläder efter väder!

Begränsat antal platser!

Kursledare

Kjell Gustafsson från Ängagärdets Natur och kultur.

Målgrupp

Lantbruksföretagare (jord, skog och trädgård), deras familjemedlemmar och anställda inom lantbruksverksamhet. OBS! Max två personer per hushåll/företag

Meddela om du har behov av speciell kost samt om du vill vara med på deltagarlistan för samåkning.

Tycker du att aktiviteten verkar intressant men du tillhör inte målgruppen? Hör av dig till Torgny Frembäck så får du delta i mån av plats.

Kostnad

Kursen finansieras via Landsbygdsprogrammet och är kostnadsfri för deltagarna. Lunch och fika serveras till självkostnadspris.

Om du får förhinder: Avanmäl dig snarast!

Information

Torgny Frembäck, torgny.framback@lansstyrelsen.se, 010-224 84 23

Om kursen är fullbokad kan du anmäla dig för en reservplats genom att skicka e-post till Torgny Frembäck: torgny.fremback@lansstyrelsen.se

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

    .

VAR:
Kvinnerstagymnasiet, sal A1, sedan besöker vi två jordkällare som finns i närområdet
KOSTNAD:
Kursen finansieras via Landsbygdsprogrammet och är kostnadsfri för deltagarna. Lunch och fika serveras till självkostnadspris.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
06 maj 2022

Kontakt