17 maj 2022 klocka 13.30 - 16.00

Näringslivets roll i det brottsförebyggande arbetet

Länsstyrelsen i Örebro bjuder in till en regional nätverksträff (LänsBRÅ) med särskilt fokus på näringslivets roll i det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet. På träffen lyfter vi statistik gällande företags utsatthet för brott, ger exempel och diskuterar kring kommuners och näringslivets samverkan för ett samhälle med ökad trygghet och minskad brottslighet.

Minskad brottslighet och ökad trygghet är en av de mest prioriterade frågorna för merparterna av Sveriges kommuner. Brottsligheten försämrar inte bara tryggheten och livskvaliteten för kommuninvånarna, det innebär också stora ekonomiska konsekvenser för lokala företagare. Samverkan är en av de mest grundläggande komponenterna i lokalt brottsförebyggande arbete.

Målgrupp

Dagen riktar sig till LänsBRÅ som är ett regionalt nätverk för brottsförebyggande samordnare och kommunpoliser i Örebro län. Utifrån aktuellt tema bjuds även fler aktörer in, exempelvis näringslivschef/utvecklare i länets kommuner samt lokala företagare i Örebro län.

Deltagande är gratis och vi bjuder på fika.

Program

13.30 - 13.40 Välkommen

Ida Klingzell, Regional brottsförebyggande samordnare, Länsstyrelsen Örebro län.

13.40- 14.00 Näringslivets utsatthet för brott

Karl Hulterström, Regionchef Örebro, Svenskt Näringsliv.

14.00-14.30 Lokalt brottsförebyggande arbete

Henrik Andershed professor i Kriminologi och Psykologi, Örebro universitet.

14.30-14.50 Fika/paus

14.50-15:10 Tillsammans med näringslivet mot brott och otrygghet

Ida Klingzell, Regional brottsförebyggande samordnare, Länsstyrelsen Örebro.

15.10-15.50 Gruppdiskussion

Alla

15.50 – 16.00 Avslutning och nästa steg

Henrik Andershed, Karl Hulterström och Ida Klingzell.

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 9 maj klockan 23.30.
VAR:
Behrn Business Lounge, Rudbecksgatan 26 (ingången bredvid Startcentrum), Örebro
KOSTNAD:
Gratis
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
09 maj 2022

Kontakt